Ks. Piotr Mazurkiewicz sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej

Od dziś, 1 października ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz rozpoczyna pracę na stanowisku sekretarza generalnego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE).

Reklama

Nominacja została ogłoszona 9 września br. Kadencja trwa trzy lata. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) posiada stały sekretariat w Brukseli oraz biuro w Strasburgu. Instytucjami tymi kieruje sekretarz generalny - wybierany przez Zgromadzenie Plenarne i aprobowany przez Stolicę Apostolską. Od dzisiaj funkcję tę pełni ks. prof. Piotr Mazurkiewicz. Do jego zadań jako sekretarza generalnego Komisji ComECE należeć będzie m.in. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami instytucji unijnych oraz religijnych, wykonywanie decyzji Zgromadzenia Plenarnego i Komitetu Wykonawczego, przygotowywanie dokumentów, deklaracji, itd., a także kreowanie strategii komunikacji Sekretariatu ComECE z innymi podmiotami i zarządzanie administracyjne. Ksiądz prof. Piotr Mazurkiewicz urodził się w 1960 r. w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku w archidiecezji warszawskiej. Jest doktorem habilitowanym w zakresie nauk o polityce, profesorem UKSW, gdzie kierował do tej pory Katedrą Etyki Społecznej i Politycznej Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Jest także wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Jest specjalistą w dziedzinie europeistyki, filozofii polityki, katolickiej nauki społecznej, etyki społecznej i politycznej. Jako członek Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski wielokrotnie służył fachową pomocą w kwestiach integracji europejskiej. Włada biegle kilkoma językami europejskimi: angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim. Ks. Piotr Mazurkiewicz zastąpił na stanowisku sekretarza generalnego ComECE ks. Noëla Treanora, wybranego biskupem w Północnej Irlandii 29 czerwca br. Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej została powołana do życia 3 marca 1980 r. z bezpośredniej inicjatywy Stolicy Apostolskiej. Zastąpiła ona Katolicki Europejski Serwis Informacyjny (SIPECA, 1976-1980). Dyskusja toczona w latach 70. o utworzeniu instrumentu łączącego Konferencje Biskupów i Wspólnoty Europejskie doprowadziła do podjęcia decyzji o powołaniu ComECE w wigilię pierwszych powszechnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1979 roku. W skład ComECE wchodzą biskupi delegowani przez Konferencje Episkopatów krajów Unii Europejskiej. Na chwilę obecną są to: Anglia i Walia, Austria, Belgia, Bułgaria, Dania (Skandynawia), Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szkocja, Węgry, Włochy. Konferencja Episkopatu Szwajcarii i Chorwacji mają status obserwatorów. Przewodniczącym ComECE jest biskup Rotterdamu Adrianus van Luyn SDB, (członek ComECE od marca 1995 roku, wybrany przewodniczącym w marcu 2006r.). Jego prace wspomaga dwóch wiceprzewodniczących: biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki (od marca 2006 r.) oraz metropolita Dublina abp Diarmuid Martin. Dotychczasowa działalność ComECE polega na tworzeniu stałej płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń duszpasterskich pomiędzy konferencjami biskupów krajów Unii Europejskiej, dialogu z instytucjami Unii Europejskiej nt. kształtu prawodawstwa europejskiego, praw człowieka itd. oraz monitorowaniu i analizowaniu procesów politycznych w Unii Europejskiej z punktu widzenia Kościoła. Zadaniem ComECE jest także informowanie i podnoszenie świadomości w Kościele na temat rozwoju polityk unijnych i uregulowań prawnych oraz zachęcanie do refleksji opartej na społecznych nauczaniu Kościoła w kontekście wyzwań stojących przed jednoczącą się Europą.

«« | « | 1 | » | »»
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )
  Pobieranie...

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 1 2 3
  -3°C Czwartek
  rano
  -1°C Czwartek
  dzień
  -1°C Czwartek
  wieczór
  -2°C Piątek
  noc
  wiecej »

  Reklama