Benedykt XVI o roli św. Pawła w utrzymaniu jedności pierwotnego chrześcijaństwa

Chrześcijańska wolność nie jest ani libertynizmem, ani wyłącznie swobodą decydowania, lecz upodobnieniem się do Chrystusa w służbie braciom. Mówił o tym Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej przedstawiając wkład św. Pawła w duchowe rozeznawanie pierwotnego Kościoła.

Reklama

Za ilustrację rozwoju wspólnoty uczniów Chrystusa w duchu wolności, prawdy i powszechności posłużyły Papieżowi dwa wydarzenia: tak zwany Sobór Jerozolimski oraz incydent w Antiochii Syryjskiej. W obu wypadkach Apostoł Narodów odegrał doniosłą rolę. Streszczenie papieskiej katechezy: „Drodzy Bracia i Siostry! Poznajemy dzisiaj dwa wydarzenia, które ukazują wielki szacunek św. Pawła wobec św. Piotra i pozostałych Apostołów. Te wydarzenia to: Sobór Jerozolimski i incydent w Antiochii Syryjskiej. W czternaście lat po swoim nawróceniu, św. Paweł powrócił wraz z Barnabą i Tytusem do Jerozolimy, by omówić z pozostałymi Apostołami kierunki pracy ewangelizacyjnej. Wynikiem spotkania, uznanego za I Sobór była aprobata posługi św. Pawła wśród pogan. Sobór stał się wyrazem jedności Apostołów i otwartości Kościoła dla wszystkich. Uznano, że Prawo Mojżeszowe nie będzie już obowiązywać chrześcijan nawróconych z pogaństwa, a znakiem wolności wyznawców Chrystusa będzie służba braciom, zwłaszcza potrzebującym. Dając temu wyraz św. Paweł przekazał składkę, jaką wspólnoty założone przez niego wśród pogan zebrały dla Kościoła jerozolimskiego. Incydent w Antiochii dotyczył natomiast nieszczerej postawy św. Piotra wobec braci, zauważonej podczas posiłków, w których uczestniczyli wierni o tradycji judaistycznej i pochodzący z pogaństwa, różniący się co do konieczności zachowania przepisów rytualnych Starego Testamentu. Św. Paweł przypomniał, że wszyscy należący do Kościoła są wolni od dawnych przepisów. Istotna wymiana myśli, dialog i poszukiwanie jedności w Duchu Świętym pomogły odczytać Apostołom autentyczny wymiar ewangelicznej prawdy o usprawiedliwieniu w Chrystusie”. Papież powiedział po polsku: „Serdeczne pozdrowienie kieruję do obecnych tu Polaków. Bracia i Siostry, pamiętając o słowach świętego Pawła Apostoła, że «królestwo Boże, ... to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym» (por. Rz 14, 17), otwórzmy serca na działanie Bożego Ducha. Pełniąc czyny miłości bliźniego, wzorem Apostołów służmy ewangelicznej prawdzie. Z serca błogosławię wam i waszym bliskim”. Benedykt XVI polecił też modlitwom wiernych zbliżające się zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów poświęcone Słowu Bożemu w życiu i misji Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )
  Pobieranie...

  Reklama

  Reklama

  Reklama

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 1 2 3
  -2°C Poniedziałek
  rano
  1°C Poniedziałek
  dzień
  2°C Poniedziałek
  wieczór
  0°C Wtorek
  noc
  wiecej »

  Reklama