Powstanie komisja ds. reprywatyzacji

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje powołanie komisji weryfikacyjnej ds. warszawskiej reprywatyzacji.

Ustawę o "szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jej autorzy wskazywali w uzasadnieniu projektu, że ma ona na celu przywrócenie ochrony interesu społecznego, poprzez usunięcie naruszeń prawa, które wystąpiły w trakcie wydawania decyzji w oparciu o przepisy tzw. dekretu Bieruta.

Chodzi m.in. o fałszowanie dokumentów, naruszenia proceduralne w trakcie postępowania administracyjnego, naruszenia mające związek z nadużyciem praw podmiotowych w obrocie cywilnoprawnym, a także naruszenia godzące w interes społeczny, polegające na pozbawianiu uprawnień osób zamieszkujących nieruchomości objęte postępowaniem reprywatyzacyjnym.

W efekcie tych naruszeń dochodziło do przeniesienia własności lub do ustanowienia użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości komunalnych w stosunku do osób, które nigdy nie były właścicielami tych nieruchomości. Wydawane decyzje administracyjne były też podstawą zasądzania roszczeń odszkodowawczych w znacznych rozmiarach.

Organem służącym realizacji celów ustawy będzie komisja. Będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości.

Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów (np. sądów) oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Ponadto będzie mieć także prawo do przyznawania od miasta Warszawy odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom, jeśli nieprawidłowości reprywatyzacyjne spowodowały pogorszenie ich sytuacji materialnej.

Opozycja w czasie prac nad ustawą przekonywała, że komisja będzie wkraczała decyzją administracyjną w kompetencje władzy sądowniczej, ale nie będzie niezawisła jako swoisty "trybunał ludowy". Przedstawiciele rządu mówili o przywróceniu elementarnego poczucia sprawiedliwości i naprawieniu krzywd.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

«« | « | 1 | » | »»
 • Gość
  02.04.2017 08:47
  Pisowcy, działajcie szybciej i sprawniej bo wam czasu zabraknie na czyszczenie tej stajni Augiasza jaką jest Polska po rządach PO i PSL
 • MarianNowak
  02.04.2017 12:15
  Ta ustawa to bubel prawny i ma w sobie tylko pozory legalności, bo jak wejdziemy w szczegóły, to ona w wielu zapisach jest bublem prawnym. Przede wszystkim nie ma tu zachowanej dwuinstancyjności administracyjnej.Komisja będzie wkraczała decyzją administracyjną w kompetencje władzy sądowniczej, ale nie będzie niezawisła jako swoisty "trybunał ludowy".Ta komisja będzie stanowiła teatr polityczny rozstrzygania kilku, może kilkunastu spraw. Tu w w tej komisji praktycznie w każdym punkcie jest zagrożenie dla prawa własności. Ponadto, z tych przepisów wynika, że można uchylić decyzję reprywatyzacyjną w sytuacji, w której kiedykolwiek komukolwiek przyznano świadczenie. Nawet nie wypłacono, tylko przyznano, czyli wydano decyzję, że ten komunistyczny wdowi grosz, który ktoś hipotetycznie mógł dostać czy pobrać z jakiegoś depozytu, zaspokaja całkowicie jego roszczenia. Tymczasem w sprawach dotyczących nieruchomości warszawskich wydano około pięciu tysięcy decyzji. Żeby je zweryfikować, trzeba rzeszy kompetentnych urzędników. I żadna komisja polityczna nie jest w stanie tego zrobić. W sytuacji działania w sposób prawidłowy Trybunału Konstytucyjnego lub stosowania konstytucji wprost przez sądy orzekające, taka osoba w efekcie może doprowadzić nie tylko do uchylenia decyzji komisji, ale uzyskać jeszcze nawet godziwe odszkodowanie od Skarbu Państwa, który ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe funkcjonowanie organów państwa.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )
  Pobieranie...

  Kalendarz do archiwum

  niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  21°C Niedziela
  noc
  14°C Niedziela
  rano
  20°C Niedziela
  dzień
  20°C Niedziela
  wieczór
  wiecej »