Synod biskupów prawosławnych: zagadnienia wewnętrznego życia Kościoła

W ostatnim czasie można odnotować pewien postęp w stosunkach prawosławno- katolickich - stwierdził przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) metropolita Cyryl.

Przemawiał on 4 października na rozpoczętym dzień wcześniej w Moskwie Soborze Biskupim Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP). Przykładem tego może być, jego zdaniem, rozpoczęcie działalności przez wspólną grupę roboczą obu Kościołów ds. wyjaśniania pojawiających się w nich problemów. Za krok w dobrym kierunku metropolita uznał też "odrzucenie przez Watykan zamiaru natychmiastowego utworzenia patriarchatu greckokatolickiego na Ukrainie". Sobór Biskupi trwa od 3 października w stołecznej świątyni Chrystusa Zbawiciela i w ławrze Świętej Trójcy i św. Sergiusza w Siergijew Posadzie pod Moskwą. Według komunikatu prasowego służbę informacyjnej Patriarchatu Moskiewskiego z 5 bm., głównym przedmiotem obrad są "zagadnienia wewnętrznego życia Kościoła". Sobór rozpoczął się liturgią w cerkwi Chrystusa Zbawiciela, której przewodniczył zwierzchnik RKP patriarcha moskiewski i Wszechrusi Aleksy II. On również wygłosił pierwszego dnia obrad sprawozdanie z życia RKP za minione 4 lata, jakie upłynęły od poprzedniego Soboru. Wcześniej przyjęto regulamin, porządek dzienny i program Soboru oraz wybrano składy organów roboczych tego zgromadzenia. Patriarcha przedstawił działalność poszczególnych eparchii (diecezji), mówił o stosunkach między władzami kościelnymi i państwowymi na szczeblu centralnym i w terenie, o posłudze duszpasterskiej w miastach i wsiach, przeciwdziałaniu zeświecczeniu życia i o materialnym zabezpieczeniu życia Kościoła. Referat zawierał słowa krytyki wobec niektórych przypadków odejścia od norm kościelnych wśród duchowieństwa i przypomniał o najwyższym długu duszpasterzy wobec ludu Bożego. W drugim dniu 4 bm. referaty wygłosili, oprócz metropolity Cyryla, przewodniczący Synodalnej Komisji ds. Kanonizacji metropolita Juwenaliusz oraz metropolita talliński i całej Estonii Korneliusz. Między posiedzeniami plenarnymi uczestnicy Soboru pracowali w 5 grupach roboczych, podejmując takie zagadnienia, jak kościelna działalność dobroczynna i wydawnicza, posługa misyjna w wojsku, życie zakonne, duszpasterstwo młodzieżowe i wychowanie religijne oraz teologia i oświata teologiczna. 5 bm. kontynuowano omawianie spraw wewnątrzkościelnych. Między innymi metropolita Klemens zgłosił pewne propozycje dotyczące prawidłowości prowadzenia spraw w eparchiach i sprawozdawczości - stwierdza komunikat służby informacyjnej Patriarchatu. Pozdrowienia uczestnikom Soboru przesłali m.in. prezydent Rosji Władimir Putin, mer Moskwy Jurij Łużkow oraz przewodniczący obu izb parlamentu: Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego - Siergiej Mironow i Dumy Państwowej - Boris Gryzłow. Komisja mandatowa podała, że w pracach soborowych uczestniczy 144 spośród 157 biskupów, upoważnionych do udziału w tym wydarzeniu. Robocze obrady tego forum zakończą się 6 bm. przyjęciem dokumentów końcowych, nazajutrz w świątyni Chrystusa Zbawiciela odbędzie się konferencja prasowa, na której przedstawiciele RKP przedstawią dziennikarzom wyniki i wnioski Soboru. 8 bm. w ławrze Świętej Trójcy i św. Sergiusza w Siergijew Posadzie uroczysta liturgia zakończy oficjalnie Sobór, będący w świetle najnowszych postanowień statutowych RKP najwyższą władzą ustawodawczą i wykonawczą tego Kościoła. Poprzedni Sobór odbył się w Moskwie w dniach 13-16 sierpnia 2000 i miał charakter jubileuszowy. Uchwalono na nim szereg ważnych, długofalowych programów i dokumentów, m.in. podstawy społecznej nauki RKP, stosunku Kościoła do ekumenizmu i innych wyznań i o działalności misyjnej. Wtedy też postanowiono, że odtąd to właśnie Sobór Biskupi będzie najwyższym organem władzy w RKP, a nie Sobór Lokalny, jak to było do tej pory. Tę ostatnią formę soborowości, będącej jedną z cech prawosławia, pozostawiono jako wydarzenie wyjątkowe, zastrzeżone tylko dla najważniejszych spraw Kościoła, w praktyce chodzi o wybór patriarchy. W Soborze Biskupim mogą brać udział tylko biskupi eparchialni (ordynariusze) i ci pomocniczy, którzy pełnią jakieś stanowiska w Kościele (np. przewodniczą instytucjom synodalnym), pozostali mogą co prawda uczestniczyć w pracach soborowych, ale bez prawa głosu. W Soborze Lokalnym natomiast biorą udział zarówno wszyscy biskupi, jak i przedstawiciele niższego duchowieństwa, mnichów i mniszek oraz świeckich delegatów parafii. Obradom soborowym w obu wypadkach przewodniczy z urzędu patriarcha lub - jeśli go nie ma - strażnik Tronu Patriarszego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
16°C Piątek
rano
23°C Piątek
dzień
26°C Piątek
wieczór
23°C Sobota
noc
wiecej »