Synod: Pobożność eucharystyczna, pokuta i...

Związek Eucharystii z pokutą, potrzeba oddawania należnej czci Najśw. Sakramentowi oraz znaczenie pobożności eucharystycznej w kraju misyjnym - to niektóre tematy, jakie zostały podjęte 4 października na popołudniowej kongregacji XI Zgromadzenia Zwyczajnego synodu Biskupów na temat Eucharystii.

Obradom przewodniczył meksykański kard. Juan Sandoval Íñigüez. Głos zabrało 10 ojców synodalnych. Bp Rimantas Norvila z Wyłkowyszek na Litwie mówił o związku Eucharystii i pokuty. Zwrócił uwagę, że na całym świecie odnotowuje się dziś znaczne zmniejszenie liczby przystępujących do sakramentu pojednania. Wiąże się to z oddalaniem życia wielu wiernych od kościelnej wspólnoty. A ponieważ człowiek zawsze odczuwa potrzeby religijne, tracąc więź z Kościołem skłania się często ku praktykom niezgodnym z wiarą chrześcijańską. W dzisiejszych społeczeństwach, zwłaszcza zachodnich – zauważył litewski biskup – szerzą się takie tendencje, jak ezoteryzm, magia, okultyzm, New Age. Częstsze i bardziej pogłębione praktykowanie sakramentu pokuty pomogłoby wiernym umocnić wiarę, a w konsekwencji zbliżyć się także do Eucharystii. Ważną rolę w formowaniu katolickiej świadomości ma przy tym kierownictwo duchowe. Abp Jan Paweł Lenga z Kazachstanu zaapelował by Stolica Apostolska ustanowiła jednoznaczne dla całego Kościoła normy dotyczące sposobu przyjmowania komunii św. Hierarcha skrytykował takie elementy reformy liturgicznej jak ustawianie tabernakulum nie w centrum Kościoła oraz przyjmowanie komunii na rękę. Podkreślił, że Watykan powinien zmienić tę „szerzącą się modę”, która ułatwia nadużycia w stosunku do Eucharystii. Według abpa Lengi jedyną postawą dopuszczalną przyjmowani komunii św. przez wiernych powinno być postawa klęcząca i przyjęcie komunii do ust. Komunia na rękę powinna być zarezerwowana tylko dla osób duchownych. Hierarcha wskazał na potrzebę większej troski o jak najwyższy szacunek wiernych dla Eucharystii. Przypomniał on wielką cześć dla tego sakramentu, okazywaną przez katolików w czasie prześladowań religijnych w Związku Radzieckim. Mszę odprawiano w ciasnych pomieszczeniach, gdzie stłoczeni wierni odnosili się do Ciała Pańskiego z budującą czcią. Zdaniem arcybiskupa Lengi od tych prostych ludzi padających na kolana przed Najświętszym Sakramentem winniśmy się uczyć właściwej postawy, która w niektórych aspektach reformy liturgicznej uległa wypaczeniom. Hierarcha przytoczył też słowa z encykliki „Ecclesia de Eucharistia” o potrzebie dołożenia „wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek wymiaru czy wymogu” Eucharystii. „Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę Tajemnicę” – pisał papież Jan Paweł II w tym dokumencie. Świadectwo znaczenia pobożności eucharystycznej w kraju misyjnym złożył abp Maria Callist Soosa Pakiam z Indii. Natomiast o roli Eucharystii we wspólnocie parafialnej mówił przełożony generalny zgromadzenia oblatów świętego Józefa, o. Lino Mela. Jak podkreślił, winna ona jednoczyć wszystkie grupy i ruchy kościelne obecne w parafii. Z kolei abp Franc Rodé, Przewodniczący Kongregacji do spraw Zycia Konsekrowanego i Stowarzyszeż zycia Apostolskiego wskazał, że trzeba przywrócić Eucharystię jako prawdziwe centrum życia wszystkich wspólnot zakonnych, tak w wymiarze wspólnotowym jak i indywidualnym. Nawiązując do głosów mówiących o spadku ludzi przystępujących regularnie do spowiedzi bp Lorenzo Voltolini Esti z Ekwadoru wskazał, że „niejednokrotnie wierni nie spowiadają się, nie tylko dlatego że nie dostrzegają sensu sakramentu pojednania czy zatracili poczucie grzechu, ale najzwyczajniej w świecie nie mają się gdzie wyspowiadać”. Biskup wskazał, że księża często są zbyt zaangażowani w codzienne życie parafii i brak im czasu na Eucharystię czy spowiedź. Na wokandę za przyczyną arcybiskupa Wellington, Johna Atcherleya Dewa powrócił temat Komunii św. dla osób rozwiedzionych pozostających w wolnych związkach. „Dobrze, że Kościół wytyka palcem skandal głodu w zasobnym świecie, istnieje jednak także kwestia tych którzy pragną pokarmu Eucharystycznego” – mówił na forum synodu sekretarz Konferencji Episkopatu Nowej Zelandii. Podkreślił on, że trwający synod musi znaleźć duszpasterską odpowiedź na wiele kwesti. Jak dodał, chodzi nie tylko o udzielanie Komunii św. osobom rozwiedzionym, ale także chrześcijanom innych wyznań. „Większa otwartość w tej kwestii ubogaciłaby Kościół” – stwierdził abp Dew. W 4 sesji uczestniczyło 242 ojców synodalnych.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
19°C Piątek
rano
27°C Piątek
dzień
28°C Piątek
wieczór
25°C Sobota
noc
wiecej »