Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o sporcie

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o sporcie przedłożony przez ministra sportu i turystyki. Umocnienie pozycji klubu sportowego, ograniczenie interwencji państwa, dostosowanie regulacji prawnych do prawa unijnego oraz zaostrzenie w pewnych przypadkach sankcji, w tym za stosowanie środków dopingujących - to najważniejsze kierunki przewidywanych zmian.

Nowa ustawa zastąpi dwie obecne - o sporcie kwalifikowanym i o kulturze fizycznej. Do projektu włączono jednak wiele przepisów w nich zawartych, szczególnie te, które sprawdziły się w praktyce i które nie były kwestionowane przez środowisko sportowe.

W projekcie zrezygnowano m.in. z dotychczasowego podziału na sport osób zdrowych i sport osób niepełnosprawnych wychodząc z założenia, że dostęp do aktywności sportowej winien być jednakowy dla wszystkich.

Przyjęto definicję sportu ustaloną przez Radę Europy i stosowaną przez Komisję Europejską. Zgodnie z nią sport oznacza wszystkie formy aktywności fizycznej, mające wpływ na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej lub na osiąganie wyników sportowych.

Projekt wzmacnia pozycję klubu sportowego dzięki utrzymaniu zasady uproszczonej rejestracji przez wpis do ewidencji prowadzonej przez starostę. Dotyczy to klubów, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Rozszerzone zostały możliwości udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Związkom sportowym pozostawiono nadrzędną pozycję w strukturze organizacyjnej sportu. Określono natomiast minimalne wymogi, których przestrzeganie ma być zagwarantowana w statucie polskiego związku sportowego. Określono, że liczba członków władz związku sportowego nie może przekroczyć 12 osób. Ograniczono długość kadencji zarządu związku do maksymalnie czterech lat. Prezes związku, zgodnie z przepisami projektu ustawy, może pełnić funkcję maksymalnie przez dwie kadencje. Związek sportowy będzie podlegał wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wprowadzono zakaz łączenia mandatu we władzach związku z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją zadań statutowych. Dodatkowo pojawił się obowiązek sporządzania raz w roku sprawozdania finansowego przez zarząd.

Ustawa zachowała kontrolne uprawnienia ministra sportu, ograniczając je jednak do nadzoru zgodności działania z prawem i statutem. Nie będą nim natomiast objęte decyzje regulaminowe i dyscyplinarne związków sportowych.

Projekt wprowadza też wiele zmian w innych aktach prawnych. Duże znaczenie ma nowelizacja przepisów Kodeksu Karnego, której celem jest likwidacja nasilających się negatywnych zjawisk we współzawodnictwie sportowym - korupcji, nieuczciwego zachowania mogącego wpływać na wynik zawodów sportowych, dopingu.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| MSIT, RZĄD, SPORT, USTAWA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
5°C Sobota
rano
4°C Sobota
dzień
4°C Sobota
wieczór
4°C Niedziela
noc
wiecej »