Pierwsze Katolickie Dni Społeczne dla Europy

Debata o przyszłości Unii Europejskiej towarzyszyć będzie Pierwszym Katolickim Dniom Społecznym dla Europy, które pod hasłem „Solidarność - wyzwaniem dla Europy”, odbędą się w w Gdańsku od 8 do 11 października.

Ogólnoeuropejski kongres organizowany jest przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) z Brukseli i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Spotkanie w Gdańsku ma być wyraźnym głosem europejskich katolików, skierowanym przede wszystkim do polityków, prawodawców i opinii społecznej, mówiącym jak ważna i niezbędna jest dzisiaj Solidarność międzyludzka i międzypaństwowa oraz podpowiadać, w jaki sposób można ją zrealizować. Konferencje episkopatów z każdego kraju Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących, wydelegują biskupów, duchownych i osoby świeckie: naukowców i działaczy społecznych, którzy w świetle katolickiej nauki społecznej Kościoła będą debatować o aktualnych wyzwaniach społecznych i ekonomicznych Unii Europejskiej, wymieniać się opiniami i doświadczeniami.

W dwudziestolecie uzyskania wolności, w Gdańsku – kolebce „Solidarności” - prowadzona będzie debata na ile idea solidarności istotna jest jest dla dzisiejszej Europy. Uczestniczyć w niej będą wybitni europejscy politycy, intelektualiści, hierarchowie Kościoła, działacze organizacji pozarządowych oraz 500 delegatów z 27 krajów Unii Europejskiej oraz sąsiadujących z nią.

Zasada Solidarności, która jest jednym z głównych wątków nauczania społecznego Kościoła, w okresie powojennym stała się naczelną zasadą konstrukcji przyszłej Unii Europejskiej. W imię zasady Solidarności stoczniowcy z Gdańska wypowiedzieli walkę komunistycznemu totalitaryzmowi, dzięki czemu po kilkunastu latach system upadł, otwierając nowe perspektywy europejskiej integracji. Dziś – wobec narastających partykularyzmów i sprzeczności oraz skutków kryzysu finansowego – solidarność coraz bardziej jawi się jako zadanie dla europejskich narodów.

O tym właśnie przypomną uczestnicy Pierwszych Katolickich Dni Społecznych dla Europy, w specjalnym przesłaniu ogłoszonym na zakończenie obrad.

Naczelne hasło kongresu: „Solidarność – wyzwaniem dla Europy”, rozwijane będzie w pięciu blokach problemowych, prezentujących różnorodne wymiary europejskiej solidarności oraz jej fundamenty.

Obrady rozpocznie wykład abp. Diarmuida Martina, metropolity Dublina z Irlandii: “Pojęcie i rzeczywistość solidarności w Unii Europejskiej – refleksja na podstawie Nauki Społecznej Kościoła”.

O osobie ludzkiej i jej prawach mówić będą m. in. Alojz Peterle, poseł Parlamentu Europejskiego ze Słowenii oraz prof. Maureen Junker-Kenny z Irlandii.

Znaczenie rodziny oraz potrzebę polityki państwa na jej rzecz zaprezentują Anna Záborská, posłanka Parlamentu Europejskiego ze Słowacji i prof. Gøsta Esping-Anderssen z Uniwersytetu Pompeu Fabra w Danii.

Nad specyfiką europejskiego modelu społeczno-ekonomicznego zastanawiać się będą Elmar Brok, poseł Parlamentu Europejskiego z Niemiec, Anne-Laure de Coincy z Francji oraz prof. inż. Lubomir Mlčoch z Uniwersytetu Karola w Pradze.

O Unii Europejskiej i konieczności budowy wspólnoty politycznej na zasadzie solidarności mówić będą Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości, obszaru wolności i bezpieczeństwa z Francji, Jan Olbrycht, poseł Parlamentu Europejskiego z Polski oraz Maria Martens, była posłanka Parlamentu Europejskiego z Holandii i dr Neven Šimac z Chorwacji.

Z kolei temat „Globalne dobro wspólne i odpowiedzialność Europy za świat i przyszłe pokolenia” zaprezentowany zostanie przez prof. Pawła Dembińskiego, dyrektora Obserwatorium Finansowego w Genewie, Ewę Leonie Herfkens, byłą minister ds. rozwoju z Holandii, prof. Ingeborga Gabriela z Austrii oraz dr Dominikę Alžbetę Dufferovą ze Słowacji.

Przybysze z Europy zapoznają się bliżej z tradycją polskiej „Solidarności” i jej rolą w zmianie porządku politycznego w Europie. Odwiedzą m. in. Stocznię Gdańską oraz salę, gdzie toczyły się negocjacje ze strajkującymi robotnikami w sierpniu 1980 r. Spotkają się tam z Lechem Wałęsą. Pod pomnikiem Trzech Krzyży upamiętniającym tragedię grudnia 1970 r. do uczestników kongresu podczas uroczystości finałowej przemówi prezydent Lech Kaczyński.

Goście kongresowi w sobotę 10 października udadzą się na Westerplatte, gdzie wezmą udział w specjalnej ekumenicznej modlitwie w języku polskim i niemieckim.

Obrady Pierwszego Katolickiego Tygodnia Społecznego dla Europy otworzy inauguracyjna Msza św. pod przewodnictwem kard. Dionigiego Tettamanziego, metropolity Mediolanu, a zwieńczy Eucharystia pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia w katedrze oliwskiej.

Językami roboczymi kongresu będą: angielski, francuski, niemiecki, włoski i polski. Obrady toczyć się będą w gmachu Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance.

Na dziennikarzy z całej Europy czeka w miejscu obrad profesjonalne centrum prasowe. Akredytacje są dostępne na stronie www.ekai.pl

Konferencja odbędzie się w miejscu ze wszech miar symbolicznym i w roku ważnych rocznic. To w Gdańsku rozpoczęła się II Wojna Światowa w 1939 roku i tu właśnie nastąpił jej symboliczny koniec w 1989 roku. Tutaj właśnie powstał dziesięciomilionowy ruch społeczny - Solidarność, który w 1989 roku zmienił Polskę i Europę i do dziś dnia jest inspiracją wielu ruchów obywatelskich. Hasła, o które walczyła Solidarność - wolność, pokój i sprawiedliwość społeczna - okazują się bowiem niezwykle aktualne i ważne.

Pierwsze katolickie Dni Społeczne dla Europy organizowane są przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, kierowanym przez o. Macieja Ziębę OP.

COMECE - to komisja, składająca się z delegowanych biskupów, przedstawicieli 24 Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, pochodzących z Belgii, Bułgarii, Niemiec, Anglii i Walii, Irlandii, Francji, Włoch, Grecji, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Austrii, Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Przedstawiciele Konferencji Episkopatów Chorwacji i Szwajcarii są także członkami stowarzyszonymi.

COMECE powstała 3 marca 1980 roku przy aprobacie Stolicy Apostolskiej. Papież Jan Paweł II zaproponował, by Kościół był obecny w strukturach Wspólnot Europejskich, nie tylko poprzez urzędników, którzy są katolikami, ale w konkretnej formie instytucjonalnej. Wiceprzewodniczącym COMECE jest bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy warszawski a jej sekretarzem generalnym także Polak, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, znany politolog z UKSW.

Do zadań COMECE należy monitorowanie i analiza procesów politycznych w Unii Europejskiej, we wszystkich sferach działalności i zainteresowania Kościoła. COMECE zabiega o pielęgnowanie kontaktów z politykami i urzędnikami. Ta działalność ma na celu promocję poglądów i opinii wyrażanych przez COMECE, oraz ma odpowiadać na aktualne problemy i trudności we Wspólnotach, proponując konkretną współpracę. Kolejnym zadaniem jest rozwijanie świadomości wewnątrz wspólnoty Kościoła na temat prawodawstwa, rozwoju i polityki Unii Europejskiej, a także budzenie refleksji o wyzwaniach zjednoczonej Europy na gruncie Katolickiej Nauki Społecznej. Do ważnych zadań należy pomoc Kościołowi na Wschodzie w przezwyciężaniu trudności, zwłaszcza w perspektywie integracji wschodniej części Europy.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
30°C Wtorek
wieczór
26°C Środa
noc
21°C Środa
rano
26°C Środa
dzień
wiecej »