ZUS: We wrześniu nauczycielskie świadczenia kompensacyjne pobierało 12,9 tys. osób

We wrześniu 12,9 tys. osób pobierało nauczycielskie świadczenia kompensacyjne - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Przeciętna wysokość kompensówki we wrześniu wyniosła 2 758,07 zł.

Liczba osób pobierających świadczenia kompensacyjne i ich przeciętna wysokość podana została w "Miesięcznej informacji o wybranych świadczeniach pieniężnych".

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku we wrześniu świadczenia kompensacyjne pobierało 12,7 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 628,5 zł.

We wrześniu 2019 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 11,7 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 515,61 zł.

We wrześniu 2018 r. świadczenia kompensacyjne pobierało 9,5 tys.; przeciętna wysokość kompensówki wyniosła wówczas 2 461,88 zł.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych może ono być przyznawane nauczycielom mającym 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, i pracują na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032, począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Nauczyciel otrzyma kompensówkę, jeśli ukończy 55 lat w przypadku kobiet i 59 w przypadku mężczyzn w latach 2021-2022; 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat mężczyzn - w latach 2023-2024; 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat mężczyzn - w latach 2025-2026; 57 lat w przypadku kobiet i 62 lat mężczyzn - w latach 2027-2028; 58 lat w przypadku kobiet i 63 lat mężczyzn - w latach 2029-2030; 59 lat w przypadku kobiet i 64 lat mężczyzn - w latach 2031-2032.

Świadczenia kompensacyjne przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i w specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Nauczyciele korzystający z kompensówek otrzymują takie same odprawy jak ci przechodzące na normalne emerytury. Mogą także liczyć na identyczne świadczenia socjalne co nauczyciele emeryci.

Obowiązuje ich jednak warunek: nauczyciele pobierający świadczenia nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub ośrodku (np. w niepełnym wymiarze godzin). Nauczycielowi pobierającemu kompensówkę nie wolno zatrudnić się w szkole, nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną. W ustawie zapisano, że jeśli taki nauczyciel wróci do pracy w dotychczasowym zawodzie, to jego świadczenie zostanie zawieszone. Jeśli zaś podejmie inną pracę niż w zawodzie, będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej. Przeznaczone na nie środki nie pochodzą z odprowadzanych składek, ale z budżetu państwa.

ZUS na swojej stronie internetowej udostępnił specjalny kalkulator do wyliczenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Każdy nauczyciel może - wpisując swoje podstawowe dane - obliczyć prognozowaną dla niego wysokość świadczenia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
-1°C Środa
wieczór
-4°C Czwartek
noc
-2°C Czwartek
rano
1°C Czwartek
dzień
wiecej »