PIT–37 – najważniejsze informacje

Deklarację PIT 37 wypełnia się wartościami, które zostały wykazane w PIT-11 oraz PIT-R (który stanowi załącznik do PIT 11). Tam znajdują się kwoty przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od dochodu lub podatku, rozliczonych kosztów uzyskania pobranych zaliczek, a także kwot zwolnionych z podatku. Następnie należy przeanalizować czy po wprowadzeniu danych z PIT-11 i PIT-R zostały wykazane wszystkie kwoty kosztów uzyskania przychodów, a także czy można je podwyższyć.

Ulgi w PIT–37

W deklaracji PIT 37 podatnicy mogą wprowadzić informacje, o tym, że przysługują im ulgi podatkowe, które są odliczane od dochodu oraz podatku, a wśród nich takie jak: ulga prorodzinna, odliczenie na emeryturę – IKZE, ulga na zabytki czy ulga z tytułu składek na rzecz związków zawodowych.

Ulga na zabytki – nowe ograniczenia

Nowelizacja wpłynęła na ograniczenie zakresu ulgi na zabytki. Podatnik, ponoszący wydatki na zakup zabytku nieruchomego, może z niej skorzystać pod warunkiem poniesienia ich w 2022 roku. Z kolei prac konserwatorskich będzie mógł dokonać w 2023 roku. Ta zmiana jest efektem uchylenia art. 26hb ust. 1 pkt 3 tzw. ustawy PIT. Chcąc skorzystać z ulgi należy pamiętać o posiadaniu zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, który potwierdzi wykonanie tychże prac. Odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki w części, wykraczającej poza zakres prac i robót, które zostały określone w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wykonano je niezgodnie z pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Ulga z tytułu składek na rzecz związków zawodowych

Jedną z Ulg dla podatników PIT 37 jest możliwość odliczenia wpłat w związku ze składkami na związki zawodowe. Zmiana polega na podwyższeniu limitu ulgi - za cały rok możliwe jest odliczenie 500 zł. Ulga dotyczy wyłącznie osób, będących na moment dokonania wpłaty – członkami związku zawodowego i opłacających składki członkowskie. 

Chcąc skorzystać z tej ulgi należy zadbać o dowód stanowiący podstawę dla uwzględnienia odliczenia, w tym potwierdzenie uiszczenia wpłaty składek członkowskich na związek zawodowy. Potwierdzenie powinno zawierać podstawowe dane identyfikujące, w tym:

  • imię i nazwisko członka związku, realizującego wpłatę;
  • związek zawodowy, na rzecz którego opłacana jest składka;
  • tytuł przelewu.

PIT–37 – najważniejsze informacje

Pozorne odliczenie IKZE

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dzięki któremu podatnik ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty składek, wpłacanych w roku ich uiszczenia. Odliczenia w ramach IKZE mogą dokonać wyłącznie podatnicy rozliczający się przez: PIT-37, PIT-36, PIT-28, oraz PIT-36L. W chwili wypłaty środków odłożonych na IKZE ich wypłaty podlegają doliczeniu do przychodu i opodatkowaniu. Zatem niekorzystanie z ulgi lub brak przychodów, umożliwiających odliczenie kwot składek na IKZE prowadzi do mniej korzystnych w stosunku do standardowego IKE konsekwencji podatkowych. Następuje przesuniecie podatku od wypłacanych środków, a więc płaci się go w momencie wypłaty środków inwestowanych w ramach tej formy oszczędzania.

Podsumowanie

Deklarację PIT 37 za ubiegły rok wypełniają osoby, które otrzymują PIT-11 lub PIT-R od swojego pracodawcy lub innego podmiotu zobowiązanego do przekazania informacji podatkowych.

Pamiętaj!

Masz czas do 2 maja 2023 roku, aby złożyć PIT–37.

Artykuł sponsorowany (km)

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| SPONSOROWANE

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Kalendarz do archiwum

niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
11°C Wtorek
noc
9°C Wtorek
rano
8°C Wtorek
dzień
9°C Wtorek
wieczór
wiecej »