Abp Bertello o procesie demokratyzacji w Beninie

publikacja 07.11.2011 12:49

Na dwa tygodnie przez podróżą apostolską Benedykta XVI do Beninu, wieloletni nuncjusz apostolski w tym kraju, abp Giuseppe Bertello, podkreślił wkład Kościoła katolickiego w proces demokratyzacji w tym kraju. „Ta ważna rola możliwa była dzięki wsparciu ze strony Jana Pawła II” - powiedział abp Bertello w Rzymie.

Abp Bertello o procesie demokratyzacji w Beninie AUTOR / CC 3.0 Porto Novo, stolica Beninu

Watykański dyplomata stwierdził, że dzięki wsparciu papieża Polaka ówczesny arcybiskup Kotonu, Isidore de Souza, mógł na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. stanąć na pewien czas na czele „Narodowej Konferencji” – gremium, które wprowadzało przemiany demokratyczne w kraju rządzonym do tego czasu przez marksistowsko-leninowski rząd.

Abp Bertello, który od września ub. roku jest gubernatorem Państwa Watykańskiego, był w tamtych czasach nuncjuszem apostolskim w Beninie.

Benedykt XVI odwiedzi Benin w dniach 18-20 listopada. Głównym celem tej podróży będzie prezentacja adhortacji apostolskiej – dokumentu podsumowującego obrady Synodu Specjalnego dla Afryki z 2009 roku. Jak wspominał abp Bertello, początkowo Jan Paweł II nie bardzo chciał się zgodzić na polityczną działalność abp. De Souzy. O wyjątkowej konieczności sprawowanie takiej funkcji przekonał papieża pochodzący z Beninu kard. Bernardin Gantin (1922-2008).

Abp Bertello podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat Beninu podczas prezentacji w siedzibie Radia Watykańskiego w Rzymie książki „Benin a Stolica Apostolska”.