Licheń: Rekolekcje z naprotechnologią

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 23.04.2012 19:12

Jak poradzić sobie ze zniecierpliwieniem par, które nie mogą doczekać się dziecka? Jaką rolę spełnia wiara, gdy dziecko umrze przed narodzinami? O tych i innych kwestiach związanych z pracą instruktorów i konsultantów naprotechnologii rozmawiano w Licheniu.

Licheń: Rekolekcje z naprotechnologią Marek Piekara Sanktuarium w Licheniu

Grupa osób zaangażowanych w rozwój naprotechnologii, czyli naturalnej metody wsparcia, płodności wzięła tam udział w weekendowych rekolekcjach.

Zasadniczym celem każdych spotkań rekolekcyjnych jest odnowienie osobistej więzi z Chrystusem. Także te rekolekcje ukierunkowane były na odnowę i umocnienie w wierze. Jednocześnie były okazją do wymiany doświadczeń pracy instruktora i konsultanta medycznego. „Spotykamy się w gronie osób, które razem pracują, więc wzajemnie się wspieramy w trudach tej pracy, bo to nie jest łatwa praca” – podkreśla Mirosława Szymaniak.

Naprotechnologię łączy się zazwyczaj ze wsparciem dla małżeństw dotkniętych problemem niepłodności, choć oferta jest naprawdę znacznie większa. Opracowana przez amerykańskiego ginekologa Thomasa Hilgersa metoda uprawiania ginekologii pozwala rzeczywiście zadbać o zdrowie prokreacyjne kobiety w sposób nie naruszający jej godności. Kompleksowe podejście do zdrowia reprodukcyjnego pozwala skutecznie diagnozować i leczyć bardzo wiele dolegliwości związanych z chorobami układu rozrodczego.

Polska jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się środowiskiem naprotechnologicznym na świecie. Obecnie gromadzi ono u nas blisko 100 osób, zrzeszonych w Fertility Care Center of Poland. Jak informuje Edyta Bałazińska, jest to centrum, które skupia zarówno instruktorów działających w naszym kraju, jak i lekarzy, z którymi ci instruktorzy współpracują.

We wrześniu b.r. planowane jest szkolenie grupy edukatorów, którzy w przyszłości będą uczyć instruktorów wsparcia płodności wg Modelu Creighton już w języku polskim, jako że do teraz cały proces przygotowania kadry odbywa się wyłącznie w języku angielskim.

W Polsce naprotechnologią profesjonalnie zajmuje się ok. 100 osób, z czego jedną trzecią stanowią konsultanci medyczni. Licheńska poradnia NaProTECHNOLOGII istnieje od grudnia 2010 roku. Od tego czasu opieką zostało objętych 76 par. Oczekiwane są narodziny 13 dzieci.