Nieśmiertelność nie jest ideą

KAI |

publikacja 03.11.2012 13:51

„Wiara nam mówi, że prawdziwa nieśmiertelność, do której dążymy nie jest jakąś ideą, pojęciem, lecz relacją pełnej jedności z Bogiem żywym” - powiedział papież podczas Mszy św. sprawowanej w bazylice watykańskiej za zmarłych w ciągu minionego roku 10 kardynałów i 143 biskupów.

Nieśmiertelność nie jest ideą OSSERVATORE ROMANO/PAP/EPA Benedykt XVII modli się u grobów swych poprzedników; 02.11.2012

Benedykt XVI przypomniał, że w minionych dniach katolicy udawali się na cmentarze, by odnowić więź ze swymi bliskimi, którzy już nas opuścili. Jednocześnie przy tej okazji przed człowiekiem staje świadomość nieuniknionej konieczności śmierci, wobec której pragnie on choćby promyka światła, pozwalającego na odrobinę nadziei. Zaznaczył, że my, chrześcijanie na problem śmierci odpowiadamy wiarą w Boga, spoglądając z mocną nadzieją, która ma swe podstawy w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tak więc śmierć otwiera nas na życie wieczne, które nie jest nieskończonym powielaniem czasu obecnego, lecz czymś kompletnie nowym.

Ojciec Święty zaznaczył, że zachowali oni radość wiary, a obecnie zamieszkują na zawsze w domu Ojca, radując się nagrodą wieczną.

„Wiara nam mówi, że prawdziwa nieśmiertelność, do której dążymy, nie jest jakąś ideą, pojęciem, lecz relacją pełnej jedności z Bogiem żywym: jest przebywaniem w Jego rękach, w Jego miłości, jest stawaniem się w Nim jedno ze wszystkimi braćmi i siostrami, których stworzył i odkupił, z całym stworzeniem. Nasza nadzieja opiera się więc na miłości Boga, która jaśnieje w krzyżu Chrystusa i sprawia, że w sercu rozbrzmiewają słowa Jezusa do dobrego łotra: «Dziś ze Mną będziesz w raju» (Łk 23, 43). To jest życie, które osiągnęło swą pełnię: w Bogu, życie, które możemy jedynie dostrzegać niewyraźnie, tak jak dostrzega się pogodne niebo poprzez chmury” – powiedział papież.

Następnie Ojciec Święty wymienił nazwiska dziesięciu zmarłych w ciągu minionego roku kardynałów przypominając także wszystkich 143 arcybiskupów i biskupów i prosząc dla nich Boga o nagrodę wieczną. „Przyjaciele Pana, ufając jego obietnicy, w trudnościach i także pośród prześladowań zachowali radość wiary, a obecnie zamieszkują na zawsze w domu Ojca, radując się nagrodą wieczną, napełnieni szczęściem i łaską” – stwierdził papież. Przypomniał, że służyli oni wiernie i z miłością Kościołowi, gorliwie poświęcając się sprawie Królestwa Bożego, wnosząc cenny wkład do posoborowej odnowy Kościoła.

W gronie 10 kardynałów zmarłych w ciągu minionego roku byli John Patrick Foley, Anthony Bevilacqua, José Sánchez, Ignace Moussa Daoud, Luis Aponte Martínez, Rodolfo Quezada Toruño, Eugênio de Araújo Sales, Paul Shan Kuo-hsi, Carlo Maria Martini i, Fortunato Baldelli. Natomiast wśród 143 arcybiskupów i biskupów trzech Polaków: emerytowany biskup radomski Edward Materski, biskup pelpliński, Jan Bernard Szlaga oraz radomski biskup pomocniczy, Stefan Siczek.