Mistrz narracji

Ks. Rafał Kowalski

publikacja 10.12.2012 21:00

– Nie wiem, co by na to powiedziała moja matka – powiedział brytyjski historyk po odebraniu aktu nominacji i przywdzianiu togi honorowego mistrza.

Mistrz narracji Ks. Rafał Kowalski/GN Norman Davies otrzymał przygotowane specjalnie dla niego historyczne szaty Starszyzny Cechowej

Okazją do wyróżnienia Normana Daviesa było coroczne świąteczne spotkanie członków Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Zachodniej Izby Gospodarczej oraz Loży Dolnośląskiej Business Center Club. O randze spotkania świadczy obecność wielu znakomitych gości, przedstawicieli różnych kościołów oraz świata biznesu, nauki, polityki. Jak na historyka przystało, nowy mistrz wygłosił ciekawe przemówienie na temat historii cechów rzemieślniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Opowieść okrasił oryginalnymi żartami i anegdotami. – Nie wiem, do jakiego cechu ja należę – chyba do kronikarzy – mówił, dodając później, że z dziedziną, którą uprawia, najbardziej kojarzy mu się cech... kołodziejów. Historycy są koło dziejów, nieprawdaż? – żartował.

Wybory honorowego mistrza to tradycja dolnośląskich rzemieślników, którzy w ten sposób wyróżniają osoby wykonujące swój zawód z pasją i mistrzowskim kunsztem. Do tej pory tytuł ten przyznano: Janowi Miodkowi, Krzysztofowi Pendereckiemu, Alicji Chybickiej, Tadeuszowi Różewiczowi oraz kard. Henrykowi Gulbinowiczowi.