Senatorowie oburzeni profanacją ikony

KAI |

publikacja 20.12.2012 10:47

„Chcemy wierzyć, iż jest to jedynie czyn osoby niezrównoważonej, nie zaś przejaw najgłębszej niechęci do chrześcijaństwa jako takiego” - tak na niedawne zbezczeszczenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze zareagowali senatorowie kierujący pracami Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Chrześcijan na Świecie.

Senatorowie oburzeni profanacją ikony Reytan / CC 2.0 Jasna Góra

Poniżej publikujemy pełny tekst przesłanego KAI oświadczenia senatorów:


Zespół Parlamentarny Do Spraw Przeciwdziałania Prześladowaniom i Dyskryminacji Chrześcijan na Świecie

Oświadczenie Senatorów kierujących pracami Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Chrześcijan na Świecie w sprawie ataku na obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze


Jako senatorowie, kierujący pracami Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Chrześcijan na Świecie, z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy niedawny, świętokradzki atak na obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Chcemy wierzyć, iż jest to jedynie czyn osoby niezrównoważonej, nie zaś przejaw najgłębszej niechęci do chrześcijaństwa, jako takiego. Wierzymy w to pomimo, iż w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia - także w Europie – z incydentami, które moglibyśmy zakwalifikować jako mające znamiona chrystianofobii.

Z najgłębszym zażenowaniem przyjmujemy też fakt, iż wśród polityków znalazły się osoby, które przy okazji owego smutnego incydentu formułowały bulwersujące opinie, które można by nazwać właśnie antychrześcijańskimi. Wypowiedzi te uznajemy za najgłębiej niewłaściwe, raniące uczucia wielu osób wierzących i łamiące obowiązujące w życiu publicznym zasady postępowania.

Na swoim najbliższym posiedzeniu, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Chrześcijan na Świecie będzie także omawiał kwestie niedawnego, Jasnogórskiego incydentu.

Jan Filip Libicki
Senator RP
Przewodniczący Zespołu

Robert Mamątow
Senator RP
Wiceprzewodniczący Zespołu