Suma Teologiczna św. Tomasza po... japońsku

KAI |

publikacja 10.01.2013 10:57

W oficynie wydawniczej Sobunsha ukazal sie ostatni, 45. tom przekładu Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu na język japoński. Głównym redaktorem serii oraz tłumaczem jej 20 tomów jest Rysuke Inagaki, emerytowany profesor Uniwersytetu Kiusiu (Kyushu University).

Suma Teologiczna św. Tomasza po... japońsku Juan de Peñalosa / CC 1.0 Św. Tomasz z Akwinu pisze swoje dzieło - obraz z ok. 1610 r.

„Pisma Tomasza są jak dzieła Bacha. Mają swój rytm, co ułatwia zrozumienie oraz prace nad ich tłumaczeniem. Jeśli się „złapie” ten rytm, wówczas tłumaczenie posuwa się szybciej”- powiedział on w wywiadzie dla agencji Asianews.

Suma Teologiczna pisana przez św. Tomasza od 1265 r. przez 9 lat, miała początkowo na celu teologiczną formację nowicjuszy. Porusza szereg fundamentalnych problemów, między innymi kwestię stworzenia, dążenie człowieka do szczęścia oraz „pięć dróg” poznania istnienia Boga. Według Inagakiego „byłoby błędem sądzić , że Suma odpowiada na wszystkie ludzkie pytania i problemy. Tym niemniej można sądzić, że dzieło jest jakby mapa -kompasem, po to aby człowiek szukający prawdy odnalazł swoje szczęście”.

84 letni prof.Rysuke Inagaki, katolik ochrzczony w czasie studiów, po raz pierwszy zetknął się z Sumą po wojnie, między innymi dzięki pewnemu oficerowi armii amerykańskiej oraz na studiach w USA. Dołączył do grupy 15 tłumaczy, z których połowa już nie żyje - rozpoczynając prace nad jej 11 tomem. Projekt tłumaczenia dzieł św. Tomasza rozpoczął się jeszcze przed wojną, dzięki finansowemu wsparciu ekonomisty, Tokuzo Fukudy.
Profesor z wyspy Kiusiu nawiązując do myśli św. Tomasza napisał także inne książki i publikacje, dotyczące między innymi prawa naturalnego a także powojennej konstytucji Japonii.

Istniejące od 1951 r. tokijskie wydawnictwo Sobunsha oprócz Sumy wydało szereg innych tłumaczeń i książek dotyczących filozofii, religii i historii (Zachodu i Wschodu). Wśród nich znajdują się tłumaczenia średniowiecznych niemieckich mistyków dominikańskich - Mistrza Eckharata, Jana Taulera i bł. Henryka Suzona.