Prawo każdego człowieka

KAI

publikacja 15.07.2001 18:01

“W świetle doktryny praw człowieka prawo do życia jest fundamentalne i pierwszorzędne w stosunku do wszystkich praw głoszonych i chronionych przez konstytucję: żadna istota ludzka, w jakimkolwiek by była stanie czy okolicznościach swej egzystencji, nie może być pozbawiana tego prawa”, przypomina o. Gino Concetti, teolog “L”Osservatore Romano”, nieoficjalnego dziennika Stolicy Apostolskiej.

“W świetle doktryny praw człowieka prawo do życia jest fundamentalne i pierwszorzędne w stosunku do wszystkich praw głoszonych i chronionych przez konstytucję: żadna istota ludzka, w jakimkolwiek by była stanie czy okolicznościach swej egzystencji, nie może być pozbawiana tego prawa”, przypomina o. Gino Concetti, teolog “L”Osservatore Romano”, nieoficjalnego dziennika Stolicy Apostolskiej. Skomentował on orzeczenie francuskiego Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowań dla osób urodzonych z różnymi upośledzeniami z winy lekarzy, którzy nie nakłonili matki do aborcji.

“Nie wolno tego dokonać w oparciu o ewentualną ustawę państwową, która zezwalałaby na aborcję terapeutyczną bądź eugeniczną. Pod żadnym pozorem prawa tego nie może złamać nawet matka. Ani żaden lekarz czy to za zgodą matki, czy za przyzwoleniem państwa”, dodaje włoski franciszkanin. Zaznacza on jednocześnie, że “nie zabrania się matkom poddać się badaniom prenatalnym”, przypomina jednak, że “są one dopuszczalne i użyteczne, jeśli służą życiu nienarodzonego, poprawie jego kondycji fizycznej, nigdy zaś zabiciu go. Świat radował się niedawno na wiadomość, że w jednym z turyńskich szpitali zoperowano dziecko w łonie matki”, podkreślił o. Concetti.

Zdaniem watykańskiego teologa “prawo, które ma na celu poszanowanie prymatu i wolności osoby nie może nie chronić jej życia od poczęcia po naturalną śmierć”. “Wybór alternatywy dla życia jest nieludzki i zbrodniczy, a każdy czyn służący realizacji wynaturzonego planu jest niemoralny i godny potępienia”, kończy o. Concetti artykuł zatytułowany “Prawo do nieurodzenia się”.