Białoruś: Łukaszenka walczy z kalwinami

PAP/a.

publikacja 22.08.2005 11:12

Miński sąd wydał zakaz działania jedynego na Białorusi zboru kalwińskiego.

W uzasadnieniu podał, że wspólnota ewangelicko-reformowana nie odnowiła rejestracji, co jest konieczne w świetle nowej ustawy o wyznaniach przyjętej we wrześniu 2003 roku. Skargę do sądu zgłosiły władze miejskie, informując, że wspólnota kalwińska nie złożyła wymaganych dokumentów i nie ma legalnego adresu. Pastor Liawon Lipen oświadczył przed sądem, że sprawa ma charakter polityczny, a wyrok wydano na polecenie władz. Nie możemy zaakceptować nowej, dyskryminującej ustawy, która narusza wolność wyznania. Żądamy zwrotu naszego historycznego budynku i zakończenia prześladowań - powiedział pastor. Wspólnota kalwińska istnieje w Mińsku od 1992 roku nie ma jednak świątyni i dzierżawi lokale od innych organizacji. Na Białorusi pozostały trzy zbory należące do Kościoła ewangelicko-reformowanego przed rewolucją 1917 roku, zostały jednak przyznane Cerkwi prawosławnej i władze odmawiają ich zwrotu kalwinom.