Biskupi katoliccy i anglikańscy o pokoju w Sudanie

KAI

publikacja 31.08.2001 19:27

Pokój w Sudanie nie nastąpi, jeśli władze muzułmańskie będą narzucały islamskie prawo (szariat) – ostrzegli biskupi katolicy i anglikańscy, którzy spotkali się w Nairobi w Kenii w połowie sierpnia. Tematem spotkania, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Dialogu Między Religiami wraz z angielskim arcybiskupstwem Canterbury, były relacje tychże wyznań z islamem, który wyznaje 69 % obywateli.

Pokój w Sudanie nie nastąpi, jeśli władze muzułmańskie będą narzucały islamskie prawo (szariat) – ostrzegli biskupi katolicy i anglikańscy, którzy spotkali się w Nairobi w Kenii w połowie sierpnia. Tematem spotkania, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Dialogu Między Religiami wraz z angielskim arcybiskupstwem Canterbury, były relacje tychże wyznań z islamem, który wyznaje 69 % obywateli.

Trwająca od 1956 r. wojna w Sudanie pochłonęła już 3 mln ofiar, kolejne 6 mln to uciekinierzy, którzy w wyniku bombardowań prowadzonych przez muzułmański rząd uciekło do obozów przesiedleńczych na północy albo do krajów sąsiednich. W liczącym ok. 29 mln mieszkańców Sudanie 69 % to muzułmanie, chrześcijanie stanowią ok. 20 % ludności, pozostali to animiści. Wśród chrześcijan jest 2 mln katolików oraz 1,5 mln protestantów i prawosławnych. Zdaniem ekspertów, przyczyną konfliktu są interesy gospodarcze – przede wszystkim spór o wykorzystanie złóż ropy naftowej, znajdujących się na południu.

Biskupi na spotkaniu w Nairobi wezwali do natychmiastowego zakończenia walk przez muzułmański rząd w Chartumie oraz rebeliantów z Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (SPLA), które jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia pokoju. Inną przeszkodą na tej drodze jest wprowadzanie szariatu przez rząd w Chartumie. Biskupi zaproponowali, aby każda wioska mogła sama wybrać prawo, jakie chce przestrzegać. Zadanie rozwijania współpracy między Kościołem katolickim i anglikańskim przekazano arcybiskupstwom tych denominacji w Juba.

Biskupi katoliccy zaapelowali o podjęcie zdecydowanych kroków, aby w Sudanie nastała demokracja oraz aby wszyscy obywatele tego kraju w równym stopniu korzystali z naturalnych dóbr Sudanu. Z kolei biskupi anglikańscy zwrócili się z apelem o pomoc wspólnot międzynarodowych w rozbrojeniu kraju. Apel skierowali do Jana Pawła II, biskupa Georga Careya z Canterbury, Kofiego Anana sekretarza generalnego ONZ oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych Georga W. Busha i innych przywódców państw świata.