Kościół o transplantacji organów zwierzęcych

KAI

publikacja 27.09.2001 14:22

“Perspektywa Ksenotransplantacji – Aspekty naukowe i rozważania etyczne” – to nowy dokument Papieskiej Akademii Życia. Zaprezentowano go 26 września br. w biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Jak zaznaczył wiceprzewodniczący akademii bp Elio Sgreccia, inspiracją do jego powstania była prośba o wypowiedzenie się na ten temat ze strony Rady Europy, a także watykańskiego Sekretariatu Stanu.

“Perspektywa Ksenotransplantacji – Aspekty naukowe i rozważania etyczne” – to nowy dokument Papieskiej Akademii Życia. Zaprezentowano go 26 września br. w biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej. Jak zaznaczył wiceprzewodniczący akademii bp Elio Sgreccia, inspiracją do jego powstania była prośba o wypowiedzenie się na ten temat ze strony Rady Europy, a także watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Ksenotransplantacja zajmuje się przeszczepami organu zwierzęcego do organizmu człowieka. Jak dotychczas nie odnotowano jeszcze przypadków takich przeszczepów.

Prezentując dokument biskup powiedział, że “porusza on między innymi aspekty etyczne ksenotransplantacji. Starano się w nim odpowiedzieć m. in. na takie problemy jak: Czy wykorzystanie zwierzęcia jest rzeczą godziwą i jaka jest władza człowieka nad zwierzęciem? “Tematy te są poruszane w świetle filozofii, antropologii oraz teologii” – zaznaczył bp Sgreccia.

“Jeśli otworzy się możliwość ksenotransplantacji, poprawią się możliwości leczenia chorych. Trzeba jednakże roztropności, przezorności, należy określić uwarunkowania naukowe i etyczne zanim przejdzie się do praktykowania ksenotransplantacji” – podkreśla dokument papieskiej Akademii Życia.