Ks. prof. Andrzej Szostek członkiem Papieskiej Akademii Życia

KAI

publikacja 30.09.2001 18:48

![][1]Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr Andrzej Szostek MIC został jednym z pięciu nowych członków Papieskiej Akademii Życia, powołanych 29 września przez Jana Pawła II. Pozostali nowi członkowie to: ks. prof. Michel Schooyans z Uniwersytetu Katolickiego w Louvain (Belgia), prof. A. J. Luke Gormally z Wielkiej Brytanii, prof. Mo [1]: zdjecia/news/szostek1.gif

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr Andrzej Szostek MIC został jednym z pięciu nowych członków Papieskiej Akademii Życia, powołanych 29 września przez Jana Pawła II.

Pozostali nowi członkowie to: ks. prof. Michel Schooyans z Uniwersytetu Katolickiego w Louvain (Belgia), prof. A. J. Luke Gormally z Wielkiej Brytanii, prof. Mounir Abdel Messih Shehata Farag z Egiptu i prof. John Mitchell Finnis z Oksfordu (Wlk. Brytania) i Uniwersytetu Notre Dame w Indiana (USA).

W skład Papieskiej Akademii Życia wchodzili lub wchodzą następujący Polacy: ks. prof. Tadeusz Styczeń z KUL, prof. Zbigniew Chłap z UJ, Wanda Półtawska z Krakowa i prof. Włodzimierz Fijałkowski z Łodzi jako członek honorowy.

Ks. prof. Andrzej Szostek urodził się 9 listopada 1945 r. w Grudziądzu. W 1970 r. wstąpił do zgromadzenia marianów i w tym samym roku złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1974 r. Od 1970 r. pracował naukowo w Katedrze Etyki KUL, od 1993 r. jest kierownikiem Katedry Etyki Szczegółowej, a od 9 sierpnia 1998 r. jest rektorem tej uczelni. W latach 1992-98 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Kongregacji Nauki Wiary. Ma na swoim koncie ok. 150 prac naukowych z zakresu etyki i teologii oraz nt. filozoficznych i praktycznych aspektów małżeństwa i rodziny.

Papieską Akademię Życia powołał Jan Paweł II w 1994 r. Główne jej cele to badanie zagadnień dotyczących obrony życia, informowanie władz kościelnych o działalności różnych instytucji z zakresu nauk biomedycznych, organizacja służby zdrowia oraz formowanie kultury życia z uwzględnieniem i poszanowaniem nauczania Kościoła.

Statut Akademii przewiduje najwyżej 70 członków, mianowanych przez Ojca Świętego na podstawie ich osiągnięć naukowych. Do Akademii należą też członkowie-korespondenci, powołani przez Radę Akademicką, którzy pracują w instytutach i ośrodkach badających kulturę życia. Członkiem tego gremium można zostać bez względu na przynależność narodową bądź religijną. Wszyscy podpisują specjalny dokument, w którym zobowiązują się działać zgodnie z Urzędem Nauczycielskim Kościoła.

Akademia jest organizmem autonomicznym, ale pozostającym w stałym kontakcie z Papieską Radą Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia i innymi urzędami Kurii Rzymskiej, związanymi z obroną życia. Przewodniczącym Akademii jest chilijski uczony prof. Juan de Dios Vial Correa. Jego zastępcą jest włoski biskup Elio Sgreccia.