Żydzi są naszymi braćmi

KAI

publikacja 12.03.2002 06:55

Do żydowsko-chrześcijańskiego braterstwa wezwał kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. - Religia żydowska leży u podstaw chrześcijaństwa, a żydzi są naszymi braćmi - powiedział kard. Kasper w Wisbaden podczas spotkania z okazji kończącego się w Niemczech "Tygodnia Braterstwa".

Do żydowsko-chrześcijańskiego braterstwa wezwał kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. - Religia żydowska leży u podstaw chrześcijaństwa, a żydzi są naszymi braćmi - powiedział kard. Kasper w Wisbaden podczas spotkania z okazji kończącego się w Niemczech "Tygodnia Braterstwa".

Przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i działającej w jej ramach Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem przypomniał, że "z punktu widzenia historii religii to wyjątkowe braterstwo chrześcijan i żydów było w przeszłości często zapomniane i objawiało się w chrześcijańskim antyjudaizmie.

- Chrześcijanie nie przeciwstawiali się nazizmowi tak, jak powinno się od nich tego oczekiwać i była to więcej niż zdrada - powiedział niemiecki kardynał i dodał, że "gorzka lekcja historii powinna przekonać chrześcijan i żydów, że pojednanie jest możliwe".