Kościół Szkocji przeprasza

KAI

publikacja 01.06.2002 05:58

Kościół Szkocji przeprosił katolików za wielowiekowe prześladowania. Specjalne oświadczenie zostało przyjęte przeważającą ilością głosów podczas Synodu Powszechnego w Edynburgu. "W przyszłości powinniśmy się zbliżyć do katolików, aby budować razem tolerancyjne społeczeństwo" - czytamy w rezolucji.

Kościół Szkocji przeprosił katolików za wielowiekowe prześladowania. Specjalne oświadczenie zostało przyjęte przeważającą ilością głosów podczas Synodu Powszechnego w Edynburgu. "W przyszłości powinniśmy się zbliżyć do katolików, aby budować razem tolerancyjne społeczeństwo" - czytamy w rezolucji.

Mile zaskoczony Kościół katolicki z radością i uznaniem przyjął oświadczenie. Szkoccy katolicy to w większości robotnicy i rzemieślnicy pochodzenia irlandzkiego.

Założony w połowie XVI wieku Kościół Szkocki jest oficjalnym kościołem państwowym. Nauczaniem i strukturą należy do rodziny kościołów kalwińsko-prezbiteriańskich. Ustrój Kościoła składa się z czterech szczebli władzy: zebranie parafialne, trybunał prezbiterów (duchownych i świeckich), synod i Synod Powszechny, który każdego roku zbiera się w Edynburgu. Kościół jest zaangażowany w sprawy społeczne i edukacji. Prowadzi aktywną działalność misjonarską na całym świecie.