Telewizja Familijna contra Prokom Investments

KAI

publikacja 11.06.2002 06:47

![][1]Ogłoszenia upadłości firmy Prokom Investments S.A. zażądał Zarząd Telewizji Familijnej S.A. Prokom uchyla się od spłaty spółce TF S.A. 29 mln zł. zadłużenia. Do VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gdyni wpłynął w poniedziałek wniosek o ogłoszenie upadłości Prokomu. Cała sprawa rozpoczęła się w pierwszej połowie 2001 r., kiedy to Prokom na m [1]: zdjecia/prokom1.gif

Ogłoszenia upadłości firmy Prokom Investments S.A. zażądał Zarząd Telewizji Familijnej S.A. Prokom uchyla się od spłaty spółce TF S.A. 29 mln zł. zadłużenia.

Do VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gdyni wpłynął w poniedziałek wniosek o ogłoszenie upadłości Prokomu. Cała sprawa rozpoczęła się w pierwszej połowie 2001 r., kiedy to Prokom na mocy uchwały akcjonariuszy zobowiązany był objąć obligacje spółki TF S.A. jednocześnie za nie płacąc Telewizji Familijnej 26 mnl zł. Jednak, po ugodzie z pozostałymi akcjonariuszami, objął obligacje dopiero w lipcu 2001 roku, zobowiązując się jednocześnie do opłacenia ich najpóźniej do końca marca 2002 roku. Nic się jednak takiego nie stało, gdyż Prokom nie tylko nie wniósł opłat za obligacje, ale rozpoczął kampanię dyskredytującą spółkę TF S.A., przedstawiając ją jako przedsięwzięcie bez przyszłości. Zdaniem Roberta Szaniawskiego, rzecznika TF S.A, spowodowało to trudności finansowe TV Familijnej. Potwierdził te zarzuty w ubiegły piątek wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie, nakazujący firmie Prokom Investments S.A. spłacenie długu w wysokości 26 mln zł wraz z odsetkami, który do dnia dzisiejszego wzrósł do 29 mln zł. Wniosek o ogłoszenie upadłości Prokomu zarząd Familijnej podjął w związku z uchwałą akcjonariuszy, wzywającą do wszelkich możliwych działań w celu odzyskania zadłużenia.

Telewizja Familijna S.A. jest producentem i dystrybutorem programu TV Puls. Kłopoty finansowe wynikające z braku spłaty długów przez Prokom Investments S.A. przyczyniły się ostatnio do bezterminowego zawieszenia, cenionego programu informacyjnego "Wydarzenia". Zastąpił go na antenie Pulsa krótki serwis informacyjny. Zarząd TF zapewnia, że po odzyskaniu długów od Prokomu zamierza pozyskać nowego inwestora. Być może umożliwi to powrót na antenę "Wydarzeń" i rozwój oferty Telewizji Puls.