Dla ładu prawnego

KAI

publikacja 27.02.2003 05:50

Kościół polsko-katolicki zakończył 26 lutego prace nad "Prawem Małżeńskim". O konsultacje został też poproszony Zespół Episkopatu Polski ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polsko-Katolicką, któremu przewodniczy bp Jacek Jezierski z Olsztyna.

W ramach prowadzonego dialogu ekumenicznego strony polsko-katolicka i rzymskokatolicka analizowały prawo małżeńskie obu Kościołów. Bp Jezierski wyjaśnił, że zdarza się, iż katolicy zawierają małżeństwa z wiernymi Kościoła polsko-katolickiego, m.in. z tego powodu potrzebny jest ład prawny, a więc konsultacja ze strony Kościoła rzymskokatolickiego może się okazać przydatna. Wcześniej nad zaprezentowanym przez oficjała Sądu Kościoła polsko-katolickiego projektem "Prawa Małżeńskiego" dyskutowali członkowie Rady Synodalnej tego Kościoła. W czerwcu przygotowany dokument zostanie poddany pod głosowanie członkom Synodu Kościoła polsko-katolickiego, który zbierze się w Warszawie. Po przyjęciu przez Synod przepis wejdzie w życie wspólnoty polsko-katolickiej. W Polsce liczy ona ponad 20 tys. wiernych. Źródłem do opracowania projektu tekstu "Prawa Małżeńskiego" było prawo rzymskie, prawo Kościoła zachodniego, dotychczasowe liturgiczne i prawne zwyczaje i doświadczenia Kościoła polsko-katolickiego, prawo i sakramentologia Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej, ustalenia dialogu teologicznego starokatolicko-prawosławnego oraz aktualny stan prawa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i prawa polskiego.