Ekumenicznie informują

KAI

publikacja 03.04.2003 06:47

W internecie powstał nowy serwis ekumeniczny www.kosciol.pl. Prowadzi go grupa chrześcijan z różnych Kościołów, tworząca ekumeniczny klub "Semper Reformanda".

Można tu znaleźć wiadomości religijne z Polski i ze świata, artykuły o ekumenizmie, recenzje i reportaże. Twórcy serwisu szukają tego, co ich łączy, ale też otwarcie dyskutują o wszystkich różnicach. Powstanie serwisu poprzedziły gorące rozmowy na forum Ewangelickiej Listy Dyskusyjnej "Diaspora". Na liście zapisani byli chrześcijanie z Kościołów: rzymskokatolickiego, zborów chrystusowych, zielonoświątkowego i luteranie. Ich dyskusje cechowała otwartość, tolerancja, swoboda wypowiedzi, ale i ostrość w stawianiu problemów. "Chodziło głównie o to, żeby świadomie zaakceptować fakt, że każdy z nas jest inny i niepowtarzalny - także pod względem wyznaniowym, doświadczenia przeżywanej wiary i wzrostu duchowego. Nie rezygnowaliśmy przy tym z tworzenia specyficznego klimatu, w którym wszyscy czuliby się jak u siebie w domu" - wyjaśniają członkowie klubu. Wiosną 2002 r. czwórka przyjaciół z "Diaspory" - luteranin, zielonoświątkowiec i dwóch katolików - doszli do przekonania, że istnieje potrzeba stworzenia ekumenicznej listy dyskusyjnej, która mogłaby wyrażać ich idee i oczekiwania funkcjonujące kiedyś na "Diasporze". Dostrzegli oni, że istnieją wartości w życiu religijnym i duchowym, które ich łączą i są płaszczyzną porozumienia mimo różnic wyznaniowych. Oprócz pragnienia jedności wszystkich chrześcijan cała czwórka podzielała główną ideę eklezjalną Reformacji XVI w.: "Ecclesia semper reformanda est" - "Kościół musi się nieustannie reformować". W serwisie www.kosciol.pl można znaleźć najciekawsze wiadomości religijne z Polski i ze świata, artykuły o ekumenizmie, recenzje i reportaże. Każdy tekst można skomentować. Serwis informuje o najważniejszych wydarzeniach w poszczególnych Kościołach - są one przedstawione w formie tabelki z kalendarzem, który można uzupełniać. W dziale "Linki" znajduje się kilkadziesiąt odnośników do internetowych stron kościołów, fundacji kościelnych, mediów religijnych, organizacji charytatywnych, serwisów i portali, szkół teologicznych i wspólnot chrześcijańskich. Swoją opinię można także wyrazić biorąc udział w sondzie. Na stronie można również znaleźć informacje jak zapisać się na specjalną Ekumeniczną Listę Dyskusyjną. Osobny dział poświęcono magazynowi "Semper Reformanda" (www.magazyn.kosciol.pl). Znaleźć tam można większe artykuły nt. biblistyki, dziejów Kościoła czy teologii, a także spraw związanych z poszczególnymi Kościołami.