Obchody w sierpniu

KAI

publikacja 04.04.2003 07:12

Obchody setnej rocznicy kanonizacji św. Serafina z Sarowa, jednego z największych świętych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, odbędą się w sierpniu br. Przebiegać one będą prawdopodobnie bez przedstawicieli innych Kościołów i wyznań, za to z licznym udziałem przedstawiciele władz politycznych.

Ograniczony będzie też napływ i rozmieszczenie pielgrzymów, gdyż Sarow jest od dawna miastem zamkniętym dla ludzi z zewnątrz i takim pozostanie również w dniach uroczystości. Poinformowano o tym 2 kwietnia na konferencji prasowej w Moskwie po posiedzeniu komitetu organizacyjnego przygotowań do jubileuszu. Współprzewodniczący komitetu ze strony kościelnej, metropolita miński i słucki Filaret powiedział, że organizatorzy obchodów będą "życzliwie i przychylnie" rozpatrywać zgłoszenia do udziału w uroczystościach od chrześcijan innych wyznań, ale zaznaczył, że nie przewiduje się wysyłania do nich oddzielnych zaproszeń. Zwrócił przy tym uwagę, że wielu chrześcijan nieprawosławnych "czci modlitewne osiągnięcia" św. Serafina i "wierzy w jego wstawiennictwo za Kościół". Jednocześnie metropolita wyraził wielkie zadowolenie z entuzjazmu i wzajemnego zainteresowania przedstawicieli państwa i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP), okazywanego jubileuszowi, gdyż "uroczystości te mają ogromne znaczenie dla naszego społeczeństwa", w którym "trwa proces odrodzenia duchowego". Filaret, będący patriarszym egzarchą Białorusi i głową miejscowego Kościoła prawosławnego (ale w ramach Patriarchatu Moskiewskiego), wyraził nadzieję, że obchody rocznicy przyczynią się do zbliżenia między "Patriarszym Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Synodalnym Kościołem Zagranicznym". Współprzewodniczący komitetu organizacyjnego z ramienia władz państwowych Siergiej Kirijenko oświadczył, że Sarow, w którym od wielu dziesięcioleci znajduje się Federalny Ośrodek Jądrowy i który w związku z tym jest miastem zamkniętym, "nie otworzy się" na czas jubileuszu. Co więcej, zamknięcie to będzie powodem zwiększonych środków bezpieczeństwa w tym okresie, dlatego też chętni, którzy chcieliby wziąć udział w obchodach, winni się zgłosić najpóźniej do 1 lipca, czyli na miesiąc przed uroczystościami. Kirijenko poinformował także, iż środki na odbudowę świątyń i innych obiektów sakralnych w Sarowie i okolicach przekażą sponsorzy, m.in. Ministerstwo Energii Jądrowej, spółki przemysłowe, zakłady samochodowe WAZ i GAZ oraz banki, państwo natomiast da pieniądze na budowę nowego teatru w mieście i na wysiedlenie ludzi mieszkających na terenach związanych niegdyś z życiem świętego. Władze obwodowe mają zająć się remontem dróg i infrastrukturą. Św. Serafin z Sarowa (1754-1833) jest jednym z największych świętych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Pochodził z Kurska, ale od 1778 roku do końca swych dni mieszkał w pustelni w Sarowie. Zasłynął z niezwykle surowego trybu życia i głębokiej duchowości. Mówiono, że umiał czytać w duszach ludzkich i dokonywał cudów. Do jego kielii (celi) przybywali ludzie z całej Rosji z prośbą o poradę, wysłuchanie czy pouczenie duchowe. W 1903 roku Kościół rosyjski, przy osobistym zaangażowaniu w całą sprawę cara Mikołaja II, ogłosił go świętym. Jego relikwie znajdują się obecnie z założonym przezeń i noszącym jego imię klasztorze żeńskim we wsi Diwiejewo w eparchii (diecezji) niżnienowgorodzkiej.