Konstytucja dla świata

KAI

publikacja 12.04.2003 06:39

Przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", abp Renato Martino, zaproponował sformułowanie swego rodzaju "konstytucji świata". W artykule opublikowanym na łamach watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano" hierarcha wyjaśnił, że taka regulacja miałaby służyć umocnieniu instytucji międzynarodowych, utworzeniu struktur i poprawie współżycia w różnych dziedzinach.

Zdaniem abp. Martino, byłoby "wielkim błędem", gdyby obecne konflikty osłabiły i sparaliżowały działalność instytucji międzynarodowych, przede wszystkim ONZ. W tym kontekście przewodniczący "Iustita et Pax" nawiązał do pokojowej encykliki papieża Jana Pawła II "Pacem in terris" sprzed 40 lat. Zwrócił uwagę, że w encyklice tej Papież uznał wiodącą rolę ONZ w budowaniu międzynarodowego porządku prawnego i pokojowego oraz podkreślił związek między prawami człowieka i prawem narodów.