Przerejestrowany Kościół

KAI

publikacja 14.04.2003 06:44

Kościół katolicki na Białorusi uzyskał 11 kwietnia nową rejestrację prawną swych czterech diecezji oraz statusu Konferencji Biskupów. W ten sposób spełniony został wymóg, postawiony przed Kościołami i związkami wyznaniowymi przez uchwaloną w ub.r. nową ustawę Republiki Białoruś "O wolności sumienia i organizacjach religijnych", która weszła w życie 16 listopada ub. roku.

W Państwowym Komitecie ds. Religii i Narodowości przy Radzie Ministrów Białorusi w Mińsku świadectwa o przerejestrowaniu Konferencji i diecezji odebrali: kardynał Kazimierz Świątek jako przewodniczący episkopatu oraz jako metropolita mińsko-mohylewski i administrator apostolski diecezji pińskiej, a także biskupi: grodzieński - Aleksander Kaszkiewicz i witebski - Władysław Blin. Wręczając wspomniane dokumenty przewodniczący Komitetu Stanisław Buko oświadczył, że Kościół katolicki "wniósł godny wkład w rozwój duchowych, kulturalnych i państwowych tradycji narodu białoruskiego, co znalazło odzwierciedlenie w preambule nowej ustawy wyznaniowej". Dodał, że do chwili obecnej zaświadczenia o ponownej rejestracji otrzymały już Białoruski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego i jego 10 eparchii (diecezji), a Komitet otrzymał już wszystkie dokumenty, niezbędne do przerejestrowania Związku Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Białorusi. Buko poinformował jednocześnie, że obecnie państwo, "po długim okresie walki z Bogiem", przekazało miejscowym katolikom 292 budynki kultu, tak iż mają oni dziś 371 obiektów a dalszych 37 buduje się. W sumie na początku br. Kościół katolicki na Białorusi miał 432 wspólnoty religijne, 5 jednostek, 7 misji i 2 wyższe seminaria duchowne. Kard. Świątek podkreślił ze swej strony, że fakt przerejestrowania Kościoła katolickiego świadczy o "wzajemnym zrozumieniu państwa i Kościoła", który - jak zapewnił mówca - "nie wchodzi w politykę". Jednocześnie zaznaczył, że katolicy "nie mogą nie interesować się życiem dziejącym się naokoło". "Rola Kościoła katolickiego polega w tej sytuacji na duchowym i moralnym wychowywaniu ludności Białorusi" - powiedział kardynał.