Biblia SMS-em

KAI

publikacja 19.04.2003 07:17

Począwszy od Wielkiego Czwartku Kościół katolicki na Węgrzech rozsyła Biblię przez SMS-y. Porozumienie w tej sprawie zawarto z operatorem sieci komórkowej.

Osoby, które zdecydują się na abonament każdego dnia o godz. 6 rano otrzymywają SMS-em fragment Biblii. W kwadrans później ten sam tekst zostanie odczytany przez księdza lub zakonnicę w węgierskiej prywatnej stacji telewizyjnej. Zysk z "biblijnych SMS-ów" jest przeznaczony na cele charytatywne. Sekretarz generalny Konferencji Biskupów Węgierskich bp Andras Veres powiedział na konferencji prasowej w Budapeszcie, że inicjatywa ta ma na celu przekazywanie Ewangelii za pośrednictwem najnowszych technik. Do wykorzystania nowoczesnych technik w ewangelizacji zachęcił węgierskich biskupów papież Jan Paweł II podczas ich wizyty ad limina Apostolorum w 2001 roku.