Święto Caritas

a.

publikacja 25.04.2003 04:56

Niedziela Miłosierdzia Bożego, ustanowiona przez Jana Pawła II, jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas w Polsce. W roku bieżącym będzie obchodzona 27 kwietnia pod hasłem: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny zaczerpniętym z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 6, 36).

Święto patronalne Caritas jest obchodem ku czci Boga, który jest Miłością. Jezus Chrystus wskazując, że każdy człowiek potrzebujący jest naszym bliźnim, objawił Boga jako Miłosiernego Ojca. Z miłosierdzia Bożego jak ze źródła, pochodzi wszelkie dobro. Miłosierdzie pojawia się tam, gdzie miłość na swej drodze napotyka zło fizyczne lub moralne. Caritas, poprzez charytatywne dzieła miłosierdzia, pragnie nieść przesłanie, że wśród nas obecna jest miłość potężniejsza od jakiegokolwiek zła, w które może być uwikłany człowiek, ludzkość, czy świat. Tę miłość możemy odnaleźć w naszych sercach, gdy otwieramy je dla bliźnich, gdy wobec zła nasza miłość wyzwala swą siłę dobra, czyli właściwą sobie moc twórczą. Miłosierdzie jest jakby drugim imieniem miłości, a zarazem skuteczną odpowiedzią na egzystencjalne zło: chorobę, ubóstwo, uzależnienia, alienację, niepełnosprawność, cierpienie. [Por. DM 7]. Plakat tegorocznego święta Caritas przedstawia metaforę zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią... Widzimy na nim, że "papierowe", kruche serce, symbolizujące miłosierdzie, położone na szalach wagi obok ciężaru grzechu, zyskuje przewagę - jest silniejsze. Święto patronalne Caritas jest zarazem dniem wdzięczności dla wszystkich ofiarodawców, pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w działalność dobroczynną. Obchody Niedzieli Miłosierdzia Bożego organizują we własnym zakresie Caritas diecezjalne. Caritas Archidiecezji Gdańskiej w dniu święta Caritas organizuje 3-dniowe rekolekcje dla kierowników placówek Caritas połączone z pielgrzymką do sanktuariów Wilna. Caritas Diecezji Gliwickiej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeprowadzi we wszystkich parafiach diecezji zbiórkę pieniędzy do puszek. Połowa zebranych środków finansowych zostanie wykorzystana na działalność charytatywną parafialnych zespołów Caritas, druga część - na projekty charytatywne centrali Caritas Diecezji Gliwickiej. Święto Caritas Caritas Diecezji Kieleckiej uczci we Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Na nabożeństwo w sposób szczególny zostali zaproszeni wolontariusze parafialnych zespołów Caritas. Pracownicy centrali Caritas Diecezji Rzeszowskiej w święto Caritas pojadą na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Pieniądze przeznaczone na wsparcie działań Caritas można wpłacać na konto: Caritas Polska, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie nr 90 10201013 122640130 Od wpłat gotówkowych na powyższe konto, dokonanych w oddziałach PKO BP S.A. , bank nie pobiera prowizji. Osoby posiadające karty kredytowe Visa i MasterCard mogą dokonywać wpłat poprzez internet pod adresem: www.caritas.pl Na stronach internetowych Caritas znajdują się również aktualne informacje z zakresu działalności organizacji.