Nowy prowincjał u pijarów

KAI

publikacja 26.04.2003 07:39

O. Józef Tarnawski został nowym prowincjałem tego zakonu. Jego pasją jest praca z młodzieżą. Zna bardzo dobrze hiszpański i jest znawcą ojczystej kultury założyciela pijarów - Józefa Kalasancjusza.

Wyboru dokonano podczas obrad Kapituły Prowincjalnej, która zakończy się jutro w Krakowie. O. Józef Tarnawski urodził się w 1964 r. we Wrocławiu. Do Zakonu Pijarów wstąpił w 1983 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1990 r. Po święceniach nieprzerwanie pełnił funkcję prowincjalnego duszpasterza powołań, był katechetą, wychowawcą i duszpasterzem w Liceum Pijarów, redaktorem naczelnym kwartalnika eSPe. Od 1995 roku pełnił funkcję asystenta prowincjalnego ds. ewangelizacji, powołań i misji. Od 2000 roku był dyrektorem Wydawnictwa eSPe, a od 2001 r. Koordynatorem Pijarskiego Duszpasterstwa Powołań w Europie Centralnej. Celem każdej Kapituły jest podsumowanie ostatnich czterech lat działalności Prowincji, wybór nowego zarządu oraz wytyczenie dróg rozwoju Prowincji na przyszłość. W skład obecnej 32-osobowej Kapituły wchodzą członkowie Kongregacji Prowincjalnej, Przełożeni Domów oraz delegaci całej Prowincji, wytypowani w wyborach, zwani wokalisami.