Papieska Komisja Biblijna ma sto lat

KAI

publikacja 29.04.2003 07:48

Stulecie istnienia obchodzi Papieska Komisja Biblijna. Jubileusz zostanie uczczony podczas specjalnej ceremonii 2 maja w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie. Wcześniej, od 28 kwietnia do 2 maja odbędzie się w Domu św. Marty w Watykanie doroczna sesja plenarna Komisji, poświęcona tym razem relacjom między Biblią i moralnością.

Podczas ceremonii jubileuszowej przewodniczący Komisji kard. Joseph Ratzinger wygłosi wykład na temat "Magisterium Kościoła i egzegeza". Swe świadectwa złożą także dwaj byli sekretarze Komisji, wybitni bibliści: o. Henri Cazelles PSS i o. Albert Vanhoye SI. Listem apostolskim "Vigilantiae studiique" z 30 października 1902 r., papież Leon XIII ustanowił Papieską Komisję Studiów Biblijnych. Jej zadaniem był rozwój badań naukowych nad Pismem Świętym i czuwanie nad pojawiającymi się w tej dziedzinie błędami. Dwa lata później św. Pius X przyznał Komisji prawo nadawania stopni naukowych w dziedzinie biblijnej. W 1924, a następnie w 1931 r. Pius XI zrównał je z dyplomami wydawanymi przez wyższe uczelnie papieskie. Na mocy Motu Proprio "Sedula cura" z 27 czerwca 1971 r. Paweł VI zreorganizował Komisję, wiążąc ją z Kongregacją Nauki Wiary, której prefekt stoi z urzędu na czele Komisji. Sekretarzem Papieskiej Komisji Biblijnej jest obecnie jezuita o. Klemens Stock. W jej skład wchodzi 19 członków. Jest wśród nich Polak, ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz SDB.