Dostojny gość z Grecji

KAI

publikacja 04.08.2003 06:59

Z pierwszą oficjalną wizytą do Polski przybędzie 16 sierpnia arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos. Podczas trwającego tydzień pobytu w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym abp Christodoulos odbierze doktorat honoris causa nadany mu przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.

Weźmie też udział w obchodach święta Przemienienia Pańskiego w monasterze świętych Marii i Marty na Świętej Górze Grabarce. Zwierzchnik Greckiej Cerkwi Prawosławnej odwiedzi także monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu i monaster św. Onufrego w Jabłecznej, Białystok, Hajnówkę oraz Lublin, gdzie złoży wizytę w byłym obozie koncentracyjnym na Majdanku. W Warszawie spotka się z władzami państwowymi. Wizyta zakończy się 22 sierpnia. Arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos (Paraskevaidis) urodził się w 1939 r. w Ksanti. Ukończył studia prawnicze (1962 r.) i teologiczne (1967 r.). W 1961 r. w monasterze św. Warłaama na Meteorach złożył śluby zakonne. W tym samym roku otrzymał święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1965 r. Przez dziewięć lat był proboszczem cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Palaio Phalero, a przez siedem lat sekretarzem Świętego Synodu Greckiej Cerkwi Prawosławnej. W 1974 r. został wybrany metropolitą Dymitriady. Brał udział w wielu misjach zagranicznych Cerkwi Greckiej w Afryce oraz Europie Zachodniej. W latach 1985-1998 z ramienia Synodu odpowiadał za kontakty ekumeniczne swojej Cerkwi. W 1998 r. decyzją Świętego Synodu Greckiej Cerkwi Prawosławnej został wybrany arcybiskupem Aten i całej Grecji. Abp Christodoulos jest doktorem teologii, autorem wielu prac teologicznych o tematyce moralnej i naukowej. Poza językiem greckim zna francuski i angielski, rozmawia również po włosku i niemiecku. W 2000 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Jassach (Rumunia).