Aby pielgrzymka była pielgrzymką

a.

publikacja 25.09.2003 09:01

W Niepokalanowie w dniach 23 i 24 września 2003 odbyła się doroczna ogólnopolska narada Księży Kierowników diecezjalnych pieszych pielgrzymek. Tegoroczna, już 24 z kolei narada, przebiegała pod wiodącym hasłem „Ażeby pielgrzymka była naprawdę pielgrzymką".

Korzystanie z modlitw przed pielgrzymką i stosowanie paraliturgii według "rytuale" znacznie pomaga w utrzymaniu świadomości religijnego wymiaru pielgrzymki. Skoro nasze przysłowie powiada „Jak cię widzą, tak cię piszą” pierwszy punkt programu omawiał przejście grup pielgrzymkowych ulicami miast, a szczególnie Częstochowy i stawiał pytanie, w jakiej mierze szeregi pielgrzymów odzwierciedlają charakter pielgrzymki. W drugim punkcie programu tej narady była omawiana łączność radiowa szeregów pątniczych ze słuchaczami w diecezji którzy z różnych przyczyn pozostali w domu. W kolejnym temacie mawiane były uroczystości podczas pielgrzymki, na przykład sakrament małżeństwa, ażeby nie przesłaniały ducha pielgrzymki. Księża uczestniczący w naradzie omawiali sposoby sprawowania opieki duchowej nad alumnami seminariów duchownych uczestniczących w pieszych pielgrzymkach. Osobny temat stanowiła współpraca służb pielgrzymkowych z zespołami Maltańczyków. Udział mieszkańców miejscowości w nabożeństwach pielgrzymkowych przedstawili niektórzy księża kierownicy pielgrzymek. Uczestniczenie w pewnej części narady Oficerów Państwowej Policji ułatwiło dialog na temat bezpieczeństwa przemarszu kolumn pielgrzymkowych . Sprawy diecezjalnych pieszych pielgrzymek były nie tylko omawiane lecz także omodlone podczas wspólnych pacierzy brewiarzowych. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilie wygłosił Ks Abp Edmund Piszcz.