W Watykanie o dialogu z islamem

Radio Watykańskie/wdm

publikacja 02.03.2013 19:53

Obradowała Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Muzułmanami, gromadząca katolickich ekspertów z różnych stron świata.

W Watykanie o dialogu z islamem Ali Mansuri / CC 2.5

Instytucja ta działa w ramach Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, której dotychczasowy przewodniczący, kard. Jean-Louis Tauran wziął udział w spotkaniu. Francuski purpurat zwrócił uwagę na wpływ, jaki burzliwe dzieje relacji chrześcijańsko-muzułmańskich wywierają na współczesność. Stąd potrzeba współpracy historyków obu religii, by wypracować podstawy wzajemnego przebaczenia.

Kard. Tauran zakreślił też trzy najważniejsze obszary dyskusji w tej dziedzinie: pokusę zastępowania dialogu religijnego politycznym, spójność między wartościami obu religii a postawami ich wyznawców, zwłaszcza w dziedzinie poszanowania godności i praw człowieka, oraz przygotowanie chrześcijan, tak duchownych jak świeckich, do dialogu z innymi religiami.