Chrześcijanie mogą pomnożyć pokój

KAI

publikacja 22.01.2004 06:49

Świat potrzebuje pokoju, ale często szuka go w niewłaściwy sposób, uciekając się nawet do użycia broni - powiedział Jan Paweł II w katechezie podczas trzeciej w tym roku audiencji ogólnej w Watykanie.

Papież poświęcił swe rozważania tematowi tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: "Mój pokój wam daję". Przypomniał, że temat zaproponowała grupa chrześcijan z Aleppo w Syrii. Wspomniał przy tym o swojej wizycie w maju 2001 w stolicy tego kraju - Damaszku, gdzie spotkał się z patriarchami prawosławnymi. Spotkanie z nimi było znakiem nadziei na drodze ekumenizmu, podkreślił Ojciec Święty. Na zakończenie przemówienia wyraził przekonanie, że chrześcijanie mogą przyczynić się do zmniejszenia napięć i konfliktów na świecie. Następnie z okazji przypadającego liturgicznego wspomnienia św. Agnieszki, Ojciec Święty pobłogosławił dwa żywe baranki, z których wełny siostry z rzymskiej bazyliki św. Agnieszki uszyją paliusze. 29 czerwca Papież wręczy je mianowanym w ostatnim czasie arcybiskupom-metropolitom jako znak ich godności i władzy oraz łączności ze Stolicą Św. Piotra.