Jedyna po rewolucji

KAI

publikacja 27.01.2004 06:49

W Kijowie poświęcono pierwszą od rewolucji październikowej nowowybudowaną świątynię katolicką. Kościół pw. Maryi Matki Kościoła konsekrował wczoraj bp Stanisław Szyrokoradiuk.

Na początku lat 90-tych po upadku ZSRR i powstaniu niepodległej Ukrainy do Kijowa przyjechał o. Stanisław Padewski, kapucyn, obecnie ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej, aby szukać miejsca pod założenie domu zakonnego. W 1994 roku została zarejestrowana parafia, a w dwa lata później kapucyni otrzymali pozwolenie na budowę świątyni na lewym brzegu Dniepru. Jest to pierwsza i jak na razie jedyna o współczesnej architekturze świątynia katolicka w Kijowie. Jak poinformował proboszcz parafii ks. Kostantyn Morozow przy kościele dynamicznie rozwija się duszpasterstwo młodzieży i osób dorosłych. Temu celowi służy Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji, do której na zajęcia regularnie przyjeżdża ponad 100 osób z całego Kijowa. W stolicy Ukrainy działa obecnie 7 parafii. Dwie z nich mają oddzielne kaplice, jedna mieści się w mieszkaniu, inna korzysta z sali w domu kultury. Parafia św. Mikołaja ma świątynię, w której znajduje się obecnie sala koncertowa. Swoje kościoły mają jedynie parafie przy prokatedrze św. Aleksandra i teraz kapucyńska parafia pw. Matki Bożej Kościoła.