Tatarzy świętują

KAI

publikacja 02.02.2004 06:42

Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli obchody święta Kurban Bajram, czyli Święta Ofiarowania. To jedna z dwóch najważniejszych w roku muzułmańskich uroczystości religijnych. W białostockich domach modlitwy w nabożeństwach wzięli udział Arabowie, Czeczeńcy i miejscowi Tatarzy. Kilku białostoczan wzięło udział w uroczystościach w Mekce.

Wielki bejram, arabskie Id al-adha - święto ofiar, został ustanowiony przez Mahometa na pamiątkę ofiary Abrahama, obchodzony 10 dnia miesiąca zu al-hidżdża, tj. w okresie pielgrzymek do Mekki. Muzułmanin zobowiązany jest do pięciokrotnego odmówienia modlitwy w domu i szósty raz w meczecie po zachodzie słońca. Należy nadto złożyć w ofierze owcę (lub inne zwierzę), którą zabija się bezpośrednio po modlitwie i z której 1/3 przeznaczona jest dla ubogich. "W tym roku nie było rytualnego uboju na Podlasiu z powodu niesprzyjającej pogody, mrozu" - powiedział nam przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego Jan Sobolewski. "Taki ubój odbył się w Warszawie, do nas przywieziono dziś mięso, które rozdziela się wśród rodziny i ubogich, żeby w święto nikt nie był głodny". W Białymstoku odprawiono nabożeństwo w domach modlitwy przy ul. Hetmańskiej, gdzie gromadzi się przeważnie młodzież oraz przy ul. Grzybowej, gdzie przede wszystkim starsi. Gromadzą się tam miejscowi Tatarzy, a także Arabowie, którzy ukończyli studia w Polsce i teraz pracują jako specjaliści lekarze czy inżynierowie oraz Czeczeni, którzy są uchodźcami i Polskę traktują jako kraj czasowego pobytu. Podobne nabożeństwa odbyły się też w Bohonnikach, w którym uczestniczyli Tatarzy z miejscowej gminy wyznaniowej, a niektórzy pojechali do meczetu w Kruszynianach, gdzie obecnie prawie nie ma wyznawców islamu. Kilka osób z Białegostoku odbywa obecnie pielgrzymkę do Mekki. W roku ubiegłym taką pielgrzymkę odbyło 17 osób. Popołudnie świąteczne spędza się w zaciszu domowym lub odwiedzając najbliższych. Muzułmanie posługują się kalendarzem księżycowym. Rok jest w nim krótszy o 11 dni, stąd terminy wszystkich świąt są ruchome. Liczba muzułmanów w Polsce obecnie wynosi ok. 4500 osób. Tatarzy zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej od 600 lat. Ludność muzułmańska w Polsce to w 99 proc. pochodzenia tatarskiego, kontynuujących nadal tradycje swego wyznania. Najwięcej Tatarów polskich zamieszkuje w województwie podlaskim (w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej), w tym w samym Białymstoku jest ok. 1,2 tys. mieszkańców z rodowodem tatarskim. Dość liczną zbiorowość tworzą także w Gdańsku, około 200 osób. Oprócz tego żyją w znacznym rozproszeniu w Warszawie oraz na ziemiach zachodnich. Z przedwojennych gmin działa nadal warszawska oraz gminy w Bohonikach i Kruszynianach na Białostocczyźnie. Nowe gminy, założone po 1945 r., znajdują się w Białymstoku, Gorzowie Wielkopolskim i Gdańsku.