O jakie dziennikarstwo nam chodzi?

KAI

publikacja 17.02.2004 06:41

Dziennikarze z prasy, radia, telewizji oraz przedstawiciele środowisk naukowych związanych z mediami wezmą udział w panelu pt. "O jakie dziennikarstwo nam chodzi". Organizatorem spotkania w najbliższa środę 18 lutego jest klub Fides et Ratio Club działający przy Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie.

O obecnym stanie dziennikarstwa i jego perspektywach dyskutować będą m.in: Krzysztof Gottesman (Rzeczpospolita), Tomasz Wołek (Życie), Jacek Snopkiewicz (Telewizja Polska) oraz Tomasz Królak (Katolicka Agencja Informacyjna). Do dyskusji zaproszeni zostali również przedstawiciele środowisk akademickich z trzech warszawskich uczelni, które prowadzą studia dziennikarskie: Wojciech Giełżyński, rektor Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia, Tadeusz Kononiuk z UW i ks. Wiesław Niewęgłowski z UKSW. - Chcemy dowiedzieć się czego oczekuje się od młodego dziennikarza w redakcji - podkreśla Paweł Adam Kozyra z klubu Fides et Ratio. - Paneliści będą się zastanawiać nad etosem tego zawodu, dokąd zmierzają media w Polsce i czego się oczekuje od młodych adeptów dziennikarstwa. Spotkanie nt. przyszłości dziennikarstwa rozpocznie się 18 lutego (środa) o godz. 11.00 w sali przy kościele środowisk twórczych pw. Andrzeja Apostołą i św. Brata Alberta na. pl. Teatralnym 18. Klub Fides et Ratio ma pomóc młodym w odnalezieniu podstawowych punktów orientacji we współczesnym świecie oraz pobudzić do twórczego myślenia. Młodzi adepci dziennikarstwa stworzyli także przy duszpasterstwie internetowy serwis kulturalny Culturis, gdzie doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Wśród dotychczasowych gości kluby byli wybitni socjologowie, dziennikarze, ludzie kultury, m.in. Edmund Wnuk- Lipiński, Magdalena Bajer, Jerzy Kulej, Maciej Iłowiecki, Ernest Bryll, Erwin Axer, Krzysztof Piesiewicz, Wiesław Chrzanowski, Maja Komorowska.