Zamysł Boży

KAI

publikacja 19.02.2004 07:09

O Bożym planie zbawienia mówił Jan Paweł II podczas audiencji generalnej w Watykanie. "Ten plan obejmuje stworzenie kosmosu i świata, historię ludzkości oraz odkupienie człowieka. Zawiera zamysł Boży, abywszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w niebiosach ito, co na ziemi" - mówił Papież.

W Auli Pawła VI zebrało się 9 tys. osób, w tym ok. 900 pielgrzymów z Polski. Jan Paweł II rozważał fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Ojciec Święty przypomniał, że zbawienie człowieka i świata dokonuje się w Osobie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. "Człowiek dostępuje zbawienia, odpuszczenia grzechów przez Jego krew przelaną dla nas na krzyżu. W Nim na nowo zostaje obdarowany życiem łaski. W Chrystusie Bóg «wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem» (Ef 1, 4). W Nim rodzimy się do nowego życia, stajemy się Jego przybranymi dziećmi, dziedzicami Królestwa Bożego i uczestnikami Bożej chwały" - mówił Jan Paweł II. Tradycyjnie Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: "Serdecznie pozdrawiam wszystkich moich rodaków! Witam władze Uniwersytetu Opolskiego i Wielkiego Kanclerza WydziałuTeologicznego, arcybiskupa Alfonsa Nossola. Pozdrawiam delegację Olsztyna z Panem Prezydentem i Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim Edmundem Piszczem na czele. Za chwilę poświęcę dla waszego miasta mozaikę Matki Bożej ze Stoczka Warmińskiego. Niech Maryja, Królowa Pokoju, strzeże bram Olsztyna i jego mieszkańców. Pozdrawiam serdecznie uczestników rekolekcji Ziemi Podhalańskiej oraz przedstawicieli Polonii. Niech wasze przywiązanie do wiary, Kościoła i gór będzie waszym znakiem i źródłem duchowej mocy. Wszystkim tu obecnym z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony JezusChrystus! Szczęść Boże!". Na audiencji generalnej, 1119. od początku pontyfikatu a siódmej w nowym roku, obecni byli z Polski: metropolita górnośląski abp Damian Zimoń; metropolita warmiński abp Edmund Piszcz i delegacja Olsztyna w związku z poświęceniem mozaiki Matki Bożej, która zostanie umieszczona wśredniowiecznej bramie miejskiej; abp Alfons Nossol, WielkiKanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i władze uniwersytetu - w dziesiątą rocznicę powstania tej uczelni; sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Piotr Libera; biskup radomski ZygmuntZimowski; biskup senior diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Ignacy Jeż;pielgrzymka kapłanów archidiecezji katowickiej z okazji dziesiątej rocznicyświęceń; kapłani mieszkający w konwikcie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; uczestnicy siódmych światowych rekolekcji podhalańskich;pielgrzymi z parafii św. Mikołaja z Miejskiej Górki; z parafii św. Michała Archanioła i fundacji Rodzina Nadziei z Sopotu; pielgrzymka rodzinna z Gdyni; pielgrzymka nauczycieli z Sopotu; grupa rodzin z Chojnic; grupa ministrantów z Katowic.