"Bóg zapłać" po raz dziewiętnasty

ks. Sylwester Łącki CSMA/a.

publikacja 09.03.2004 10:22

8 marca br. w Warszawie Kapituła nagrody „Bóg Zapłać" środowiska redakcji „Powściągliwości i Pracy" - po raz dziewiętnasty - przyznała swoje wyróżnienia. Laureatami nagrody „Bóg Zapłać 2004" zostali: dr med. Rafał Michalik, Stanisław Kogut, Zofii Langowskiej i Stowarzyszeniu „Towarzystwo Pracy Twórczej".

Dr med. Rafał Michalik – Kraków - (w zawodzie lekarza pracuje od 1964 r.) za niezłomną postawę w sprawie obrony życia poczętych dzieci (był inicjatorem oraz współzałożycielem, m.in.: Krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci; Fundacji Pro Humana Vita; Przychodni Zdrowia Rodziny; Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka); Stanisław Kogut – Stróże koło Gorlic – działacz związkowy i przywódca strajkujących kolejarzy polskich; założyciel domu rehabilitacyjno-wychowawczego im. św. o. Pio w Stróżach, organizator pielgrzymek osób niepełnosprawnych – za pracę społeczno-wychowawczą oraz za działalność na rzecz zagrożonych utratą pracy. Nagrodę zbiorową Bóg Zapłać 2004 Kapituła przyznała Zofii Langowskiej i Stowarzyszeniu „Towarzystwo Pracy Twórczej” w Rzepczynie koło Świdwina (woj. zachodnio-pomorskie) za pracę z dziećmi i młodzieżą z biednych terenów w całym kraju; za stworzenie policealnej szkoły rzemiosł artystycznych oraz za działalność charytatywną i edukacyjno-wychowawczą. Wręczenie nagród odbędzie się pod koniec maja br. Miesięcznik Powściągliwość i Praca jest miesięcznikiem wydawanym od ponad stu la przez Michalitów. Zgromadzenie założył Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz. Urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku k/Jarosławia. Był kapłanem diecezji przemyskiej, ofiarnym i cenionym duszpasterzem, a także profesorem Seminarium Duchownego. Od początku swego kapłaństwa szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży, a także niedolę prostego ludu. Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym Polaków. Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu dzieci i młodzieży oraz podniesieniu moralnym całego społeczeństwa. Na polu ewangelizacyjnym i wydawniczym spore osiągnięcia ma Wydawnictwo Michalineum, które dziś należy do czołowych wydawnictw katolickich w Polsce. Rocznie publikuje około 40 nowych, własnych tytułów książek, setki tysięcy kalendarzy ściennych i kieszonkowych. Już na całym świecie znane są albumy z podróży papieskich, które wydawane są w różnych językach. Ponadto Wydawnictwo Michalineum współpracuje z wydawnictwami: Libreria Editrice Vaticana oraz Editions du Signe. Miesięcznik Powściągliwość i Praca został założony przez ks. Markiewicza w 1898 roku w Miejscu Piastowym. Był czytany przez ówczesne społeczeństwo, szczególnie elity, z entuzjazmem i aprobatą, ale też i z niepokojem. Artykuły, poruszające problemy społeczne i przewidujące bliski upadek istniejących struktur społeczno-politycznych budziły niepokój u zwolenników tzw. starego reżimu, zaś aprobatę wszystkich zyskiwały artykuły dotyczące wychowania. Od 1898 roku miesięcznik ukazywał się bez przerwy do września 1914 roku. I wojna światowa uniemożliwiła wydawanie czasopisma. Od stycznia 1920 roku ukazała się tylko cztery zeszyty, ponieważ wybuch wojny ze Związkiem Radzieckim znowu zablokował wydawanie miesięcznika. Jedna od roku 1925 Powściągliwość i Praca ukazywała się bez przeszkód do września 1939 roku. Po II wojnie światowej władze PRL-u nie wydały zgody na wydawanie. Ale w latach 1966 – 1974 czasopismo wydawane było do użytku wewnętrznego i Zgromadzenie wydawało je w formie maszynopisu. Dopiero powstanie Solidarności w 1980 roku stworzyło szansę odrodzenia Wydawnictwa i wydawania miesięcznika. Stało się to dopiero we wrześniu 1983 roku w Markach i ukazuje się do dziś. Nie sposób nie wspomnieć o osobie ś.p. tragicznie zmarłego bpa Jana Chrapka, który od początku noworeaktywowanego miesięcznika był z nim związany: czy to jako redaktor naczelny, czy dbający o środowisko dziennikarskie pasterz dziennikarzy. On był również jednym z inicjatorów przyznawanej od 18 lat nagrody Bóg Zapłać. Przez te lata różne osoby czy instytucje otrzymywały ten symboliczny Bóg Zapłać za trud i służbę dla dobra ludzi i na chwałę Bożą.

Więcej na następnej stronie

Laureaci Nagrody BÓG ZAPŁAĆ w poszczególnych latach:

1987 1. Izabela Bronikowska – nauczycielka języka polskiego z Puław; 2. O. Ludwik Wiśniewski OP – duszpasterz akademicki; 3. Uczestnicy Ruchu Wiara i Światło. 1988 1. Środowisko gdańskiego Hospicjum; 2. Ks. Tadeusz Fedorowicz – duszpasterz z Lasek; 3. Ireneusz Gogulski – nauczyciel języka polskiego z Warszawy. 1989 1. Wanda Szuman – nauczyciel i wychowawca z Torunia; 2. Maciej Rayzacher – aktor i wychowawca z Warszawy; 3. Ks. bp Edward Frankowski. 1990 1. S. Norberta ze Zgromadzenia Sióstr M.B. Miłosierdzia w Warszawie; 2. Jerzy Żurko z Wrocławia; 3. Diakonia Ruchu Światło Życie. 1991 1. O. Marcin Babraj OP – redaktor W drodze; 2. Ks. Andrzej Szpak – opiekun narkomanów; 3. Wspólnota skupiona wokół o. Aleksandra Mienia – prawosławnego kapłana, zamordowanego w podmoskiewskiej parafii w 1989 roku. 1992 1. Irmina Iłowajska-Alberti – przyjaciel Polski, osoba działająca na rzecz zbliżenia między katolicyzmem a prawosławiem, redaktor rosyjskiej emigracji: Ruska Mysl; 2. O. Józef Augustyn SJ – jeden z głównych animatorów rekolekcji ignacjańskich; 3. Ruch Gaudium Vitae – za działalność w obronie życia nienarodzonych w Polsce. 1993 1. Alina Lossow – założycielka ośrodka dla niepełnosprawnych w Łaźniewie; 2. Ks. Józef Marek ze wspólnotą parafialną Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie; 3. Zespół redakcyjny Gościa Niedzielnego z ks. S. Tkoczem – tygodnik katowicki. 1994 1. Wspólnota Dzieci Łaski Bożej w Lipiu; 2. Redakcja miesięcznika List wraz z wydawnictwem; 3. P. Cecylia Czartoryska; 4. O. Hubert Czuma SJ. 1995 1. Radio Maryja – na ręce jego twórcy i Dyrektora – o. Tadeusza Rydzyka, za budowanie podmiotowości u najszerszych rzesz katolików w Polsce; 2. Ks. prałat Zdzisław Peszkowski – kapelan Rodzin Katyńskich za ratowanie pamięci narodowej; 3. Ks. Kazimierz Kalinowski – proboszcz parafii św. Zygmunta w Warszawie – za głęboką i wieloletnią pracę formacyjną w parafii. 1996 1. Redakcja Mszy św. radiowej – za wieloletni trud ewangelicznego pochylania się nad człowiekiem słabym i chorym, za pokorne i ciche nadawanie rytmu religijnego Narodowi; 2. P. Anna Pietraszek – za ocalenie pamięci o Katyniu przez film, program TV, transmisje oraz działania charytatywne wśród Polaków w Kazachstanie; 3. Ks. Wojciech Czarnowski – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego na Żytniej w Warszawie. 1997 1. P. Senator prof. dr hab. Alicja Grześkowiak; 2. O. Bogusław Paleczny, kamilianin; 3. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ. 1998 1. Caritas Polska; 2. O. Marian Żelazek SVD – misjonarz wśród trędowatych i najuboższych w Indiach; 3. S. Regina i s. Joanna Lossow – za pracę ekumeniczną; 4. Ks. Walerian Moroz CSMA za wznowienie Wydawnictwa Michalineum i miesięcznika Powściągliwość i Praca. 1999 1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; 2. Marek Łagodziński i Sławomir Piechowski – za pomoc osobom uzależnionym i byłym więźniom; 3. Ks. prałat Tadeusz Muszyński – duszpasterz akademicki. 2000 1. Ojciec Święty Jana Paweł II; 2. S. Jana Płaska USJK – za patriotyzm i inicjatywy wydawnicze w ośrodku pomocy duszpasterskich przy Kurii Metropolitalnej w Warszawie; 3. Ks. Andrzej Lipiński FDP – za aktywność wychowawczą i organizacyjną w kierowaniu Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Warszawie; 4. Dyrekcję FCB JOPEK Zakład w Radziejowicach – za kierowanie ludźmi i firmą w oparciu o zasady katolickiej nauki społecznej. 2001 1. Waldemar Chrostowski – za niezłomną postawę, świadectwo i wierną służbę na rzecz idei, za którą oddał życie ks. Jerzy Popiełuszko; 2. O. Jan Góra OP – za kształtowanie nowego modelu duszpasterstwa młodzieży w Polsce, zwłaszcza za Hermanice, Jamną i Lednicę; 3. Mirosław Kruszyński – za skuteczne zastosowanie zasad katolickiej nauki społecznej w działalności administracyjnej, a zwłaszcza zasady pomocniczości i solidarności; 4. Służba przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki – za kilkanastoletnią ochronę grobu męczennika, sanktuarium żoliborskiego i służbę pielgrzymom. 2002 1. Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na wychodźstwie – za wierność Polsce i krzewienie patriotyzmu oraz idei państwa obywatelskiego i przedsiębiorczości. 2. Sędzia Bogusław Nizieński – za wytrwałą postawę, odpowiedzialność i nieuleganie koniunkturalnym naciskom w pracy na stanowisku Rzecznika Interesu Publicznego. 3. Nagroda zbiorowa przyznana została: dr inż. Antoniemu Ziębie i krakowskiemu środowisku obrońców życia – za stworzenie i prowadzenie inicjatywy wydawniczej składającej się na siedem katolickich tytułów prasowych: Źródło, Wychowawcę, Drogę, Jasia, Dominika, Służbę Życiu i Naszą Arkę. 2003 1. ks. arcybiskup Kazimierz Majdański – za niezłomną służbę narodowi przejawiającą się przede wszystkim we wszechstronnych działaniach na rzecz umacniania polskiej rodziny; 2. ks. prałat Józef Maj (z parafii św. Katarzyny w Warszawie) – za pracę wychowawczą i duszpasterską w środowiskach akademickich oraz za ożywianie i pielęgnowanie najszczytniejszych tradycji narodowych, które znajdują swój wyraz m.in. w realizacji pomnika-sanktuarium Ofiar komunizmu z lat 1939 – 1956; 3. Jan Mincewicz (z Wilna) – za działalność na rzecz kultury polskiej na Wileńszczyźnie oraz za wieloletnią pracę katechetyczną wśród mieszkających tam naszych Rodaków; 4. ks. prałat Krzysztof Ukleja – za prowadzenie Caritas diecezji warszawsko-praskiej, która jest wzorem troski Kościoła o najuboższych. 5. Nagrodę zbiorową Bóg Zapłać 2003 Kapituła przyznała zespołowi redakcyjnemu Studia Otwartego Cybernetyki 7 za stworzenie programu, który był publiczną debatą o najróżniejszych problemach kraju i Kościoła.