Papież przed Światowym Dniem Młodych

KAI

publikacja 01.04.2004 06:23

O Światowym Dniu Młodzieży, obchodzonym od wielu lat tradycyjnie w Niedzielę Palmową, i o liturgii Wielkiego Tygodnia przypomniał Jan Paweł II blisko tysiącu Polaków, zgromadzonych na audiencji ogólnej na Placu św. Piotra.

Przed jego wystąpieniem jeden z polskich prałatów z Sekretariatu Stanu odczytał streszczenie katechezy papieskiej wygłoszonej wcześniej po włosku. Oto słowa Ojca Świętego: "Przygotowując się do wydarzeń Wielkiego Tygodnia wpatrujemy się w dzisiejszej katechezie w postać Bożego Baranka. On został wydany za nasze nieprawości. Na Krzyżu zgładził grzechy świata. Jest naszą drogą i światłem, naszym odkupieniem i zmartwychwstaniem. Tę myśl przekazuję młodzieży w związku z Niedzielą Palmową, Światowym Dniem Młodzieży, który w tym roku obchodzi się we wszystkich diecezjach. Niech Bóg błogosławi wszystkich. Szczęść Boże!" A oto streszczenie katechezy: "Księga Apokalipsy św. Jana w proroczych wizjach przedstawia losy całej ludzkości. Pieśń będąca przedmiotem dzisiejszej medytacji nawiązuje do wizji Baranka i wizji Księgi Świętej. Baranek zasiadający na tronie Boga jest symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. Na Jego cześć święci intonują hymn, wielbiąc chwałę, majestat i potęgę Boga. Tylko Chrystus jest godzien otworzyć Księgę, zapieczętowaną na siedem pieczęci. On jest Panem historii i władcą dziejów. Źródłem władzy Chrystusa jest tajemnica paschalna. Przez ofiarę złożoną na Krzyżu odkupił On ludzkość spod panowania zła, szatana. On stwarza w każdym z nas nowego człowieka, czyni nas uczestnikami swej chwały, obdarza godnością kapłańską i królewską. To nowe stworzenie dokonuje się w sakramencie Chrztu Świętego. Stąd apel do wspólnoty Kościoła, aby wierzący dostrzegali w sumieniu swoją godność i misję". Na audiencji z Polski obecni byli: pielgrzymka z parafii Moszczany z archidiecezji przemyskiej; parafia Karniewo z diecezji płockiej; trzecia ogólnopolska pielgrzymka skarbowców i zespół szkół ogólnokształcących im. Jana Pawła II z Legnicy oraz pielgrzymi indywidualni i grupy turystyczne.