Medytujmy przy pustym grobie

KAI

publikacja 13.04.2004 06:09

Do medytacji przy pustym grobie nad "największym cudem zmartwychwstania Chrystusa" zachęcił Jan Paweł II wiernych, którzy 12 kwietnia w południe zebrali się na Placu św. Piotra, by odmówić z nim modlitwę "Regina Caeli".

Papież przypomniał, że w okresie wielkanocnym - do uroczystości Zesłania Ducha Świętego - "zastępuje" ona tradycyjną modlitwę "Anioł Pański". "Świadomy tego zbawczego wydarzenia, które odmieniło bieg historii", Kościół przyłącza się do Maryi, "która z bliska przeżywała mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Ją też prosimy o wsparcie dla swej wiary: Ora pro nobis Deum - Proś za nami u Pana" - mówił Papież. "Maryja Panna, milczący świadek tej tajemnicy, niechaj nas utwierdzi w tym osobistym przylgnięciu do Tego, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdej istoty ludzkiej. Niech będzie dla nas nauczycielką i przewodnikiem w wierze; niech nas wspiera w chwilach wątpienia i pokusy; niech nam wyjednaten wewnętrzny spokój, którego nie zmąci żaden strach, albowiem zakorzeniony jest w pewności, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał" - wezwał Papież. Na zakończenie złożył wszystkim raz jeszcze życzenia świąteczne, a Maryi,"Matce Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego", zawierzył "oczekiwania inadzieje, jak również troski i obawy całego świata".