Następne spotkanie we wrześniu

KAI

publikacja 15.04.2004 06:38

W Waszyngtonie zakończyło się kolejne posiedzenie w ramach konsultacji anglika ńsko-katolickich w Stanach Zjednoczonych. 13 kwietnia podano do wiadomości komunikat z obrad, zakończonych tam 28 marca z udziałem 23 delegatów.

Spotkaniu współprzewodniczyli: katolicki arcybiskup William Levada z San Francisco i biskup Kościoła episkopalnego Edwin Gulick z Kentucky. Była to już 56 sesja konsultacji, rozpoczętych w roku 1965. Na wstępie poruszono problemy bieżące, w tym sprawę nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa katolickiego i kontrowersyjną decyzję o wyświęceniu na biskupa episkopalnego zdeklarowanego homoseksualisty. Następnie zajęto się przygotowywanymi już od dłuższego czasu wspólnymi dokumentami. Jeden z nich będzie dotyczył liturgii, a drugi - władzy kościelnej na szczeblu regionalnym. Następne spotkanie Konsultacji Anglikańsko-Katolickiej w USA odbędzie się we wrześniu w Kansas City w stanie Missouri.