Nie taki ekumenizm

KAI

publikacja 18.04.2004 05:16

Arcybiskup większy Lwowa, kard. Lubomyr Huzar uważa, że w relacjach między Kościołami na Ukrainie trzeba przejść od "ekumenizmu ultymatywnych żądań" do partnerskiego dialogu. Greckokatolicki hierarcha wystosował list w związku z planowanym przeniesieniem siedziby metropolii kijowsko-halickiej ze Lwowa do stolicy Ukrainy.

W swoim liście kard. Huzar skrytykował kategoryczną formę, w jakiej Cerkiew prawosławna zareagowała na starania grekokatolików o uzyskanie statusu patriarchatu. Podkreślił, że "w obliczu zachodzących przemian należy odejść od schematów przeszłości, wytyczonych niegdyś sfer wpływów, a otworzyć się na aktualne potrzeby poszczególnych Kościołów". Nakazem chwili jest normalizacja stosunków międzykościelnych - stwierdził kard. Huzar. Powracając do Kijowa Kościół greckokatolicki przynosi - zdaniem hierarchy - swe "wyjątkowe doświadczenie komunii z chrześcijańskim Zachodem". Kardynał jest przekonany, że jedność z Rzymem, jako "regułą wiary" może dziś wyrażać "ekumeniczną ortodoksję" niepodzielonego chrześcijaństwa, tak jak miało to miejsce w pierwszym tysiącleciu i być wielkim dobrodziejstwem dla wspólnego dziedzictwa Kościoła ukraińskiego. Kard. Huzar wysunął też postulaty pod adresem władz Ukrainy. Powinny one szanować wewnętrzną swobodę Kościołów oraz dostrzec pracę, jaką wykonują one dla dobra społeczeństwa. Normalizacja stosunków między historycznymi gałęziami Kościoła kijowskiego i ustanowienie poprawnych relacji między Kościołem a państwem ma sprawić, iż społeczeństwo ukraińskie będzie bardziej skonsolidowane. Zapobiegnie to konfliktom ideologicznym, które w przeszłości wykorzystywały ościenne mocarstwa. "Dzięki zaprowadzeniu w swych relacjach zgody i ewangelicznego pokoju Kościoły przyczynią się nie tylko do umocnienia państwowości, lecz także do właściwego pojmowania miejsca Ukrainy w Europie" - stwierdził kard. Huzar. Ukraiński tekst listu, ogłoszonego 13 kwietnia, jak również jego tłumaczenie na angielski można znaleźć na stronie internetowej www.ugcc.org.ua.