A co z dziennikarstwem internetowym?

KAI

publikacja 21.04.2004 06:09

Redaktorzy z "Newsweeka", "Niedzieli", "Przekroju", "Życia Warszawy" oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej opowiadali studentom UKSW, w jaki sposób zostać dziennikarzem. Dyskutowali też o etyce zawodowej i komercjalizacji mediów.

Na pytania, jak zdobyć etat w wymarzonej redakcji, prawie wszyscy dziennikarze przyznali, że należy mieć w sobie wiele samozaparcia, cierpliwości i talentu. Dodawali przy tym, że na rynku mediów panuje dziś trudna sytuacja ekonomiczna, w związku z czym redakcje najczęściej ograniczają liczbę etatów. Red. Hubert Kropielnicki z "Newsweeka" tłumaczył studentom dziennikarstwa meandry współpracy dziennikarza z wydawcą. Powiedział, że mimo pewnych nacisków ze strony wydawcy, który spodziewa się zysków, należy pamiętać o etosie i etyce tego zawodu. Studenci pytali również o to, czy można dostać dobre redakcyjne stanowisko bez tzw. "pleców"? - Do nas z plecami i znajomościami nie przychodźcie, bo takich ludzi nie przyjmujemy - odpowiedział Wawrzyniec Smoczyński z "Przekroju", naczelny działu zagranicznego. Redaktorzy przestrzegali młodych adeptów dziennikarstwa również przed chęcią "zaistnienia" w mediach za wszelką cenę. - Jeśli będzie to naczelną zasadą początkującego dziennikarza to w ten sposób może się tylko wygłupić - podkreślił ks. Henryk Zieliński z Niedzieli. Na pytanie, jakie cechy powinien mieć dziennikarz, Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej odpowiedział, że powinien umieć zachwycać się światem, być odkrywczym, formułować pytania ważne dla ogółu, pomagając sobie i odbiorcom odnaleźć właściwą odpowiedź. Hubert Kropielnicki mówił, że redaktorzy i dziennikarze nie są autonomiczni. - Są zależni od wydawców i od ekonomi - dodał. Natomiast Wawrzyniec Smoczyński stwierdził, że pod tym względem w "Przekroju" nie ma żadnych nacisków. - Dzień, w którym będę musiał pisać pod czyjeś dyktando, będzie dniem kiedy odejdę z pracy - podkreślił redaktor z "Przekroju". Dodał, że on od dziennikarzy oczekuje pewnej niezależności intelektualnej. - Do tego zawodu trzeba wchodzić z wartościami i trzeba umieć kłócić się o nie - stwierdził Smoczyński. Ks. Zieliński wyznał, iż życzyłby sobie, aby pewne zwyczaje znane mu ze środowiska dziennikarskiego przeniknęły także pomiędzy kapłanów. Wspomniał m.in. o konkretnym przykładzie solidarności zawodowej, kiedy to ciężko rannemu w oko podczas starć tłumu z policją fotoreporterowi "Naszego dziennika" z pomocą pospieszył dziennikarz "Trybuny". Była to pierwsza międzyredakcyjna sesja zorganizowana przez studentów Koła Naukowego Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa. Dziennikarstwo połączone z teologią na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego studiuje ponad 400 studentów. Katolicka Agencja Informacyjna była jednym z patronów medialnych panelu. Od redakcji: Rzadko komentujemy zamieszczane informacje. Tym razem jednak nie mogliśmy się powstrzymać od zwrócenia uwagi studentom dziennikarstwa połączonego z teologią na UKSW, że dziennikarstwo "pisane" uprawiane jest również w Internecie. A jest to szczególny rodziaj dziennikarstwa.