Pół wieku "Comunione e Liberazione"

KAI

publikacja 21.04.2004 06:24

Odnowienia entuzjazmu, znamiennego dla początków ruchu "Comunione e Liberazione" w roku 50-lecia jego istnienia życzył jego członkom Jan Paweł II w liście do założyciela ruchu, prał. Luigiego Giussaniego. List ogłosiło 20 kwietnia Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Sama rocznica przypada w październiku br.

Przypomniawszy, że ruch ten jest dzisiaj obecny w 70 krajach, Ojciec Święty zwrócił uwagę na jego "doświadczenie, które dogłębnie zmienia życie osób, gdyż skłania do osobistego spotkania z Chrystusem". Nawiązując do rocznicy, napisał, że "półwiecze to odznaczało się bolesną konfrontacją rządzących ideologii, kryzysem utopijnych projektów, ostatnio zaś szerzącą się tendencją ku relatywizmowi, sceptycyzmowi, nihilizmowi, które grożą unicestwieniem pragnień i nadziei nowych pokoleń". Zbliżająca się rocznica winna w członkach i zwolennikach ruchu wzbudzić "entuzjazm początków" - napisał Papież. Podkreślił ważność wierności charyzmatowi tego pierwszego okresu, aby móc odpowiedzieć skutecznie na nadzieje i wyzwania dzisiejszych czasów. "Oryginalna intuicja pedagogiczna waszego ruchu polega właśnie na ponownym zaproponowaniu w sposób fascynujący i zgodnie z kulturą współczesną wydarzenie chrześcijaństwa, postrzeganego jako źródło nowych wartości, zdolnych nadać kierunek całemu istnieniu" - stwierdza orędzie. Zwraca uwagę na "naglącą konieczność pomagania w spotkaniu Chrystusa, aby był On ostatecznym sensem życia i pracy dzisiejszego człowieka". Ojciec Święty prosi również Pana, aby obchody półwiecza ruchu umożliwiły każdemu jego członkowi "podjęcie z nowym zapałem i stawienie z entuzjazmem czoła nowym zadaniom apostolskim trzeciego tysiąclecia". "Niech ten jubileuszowy rok będzie opatrznościową okazją do zagłębienia się w poznawanie Jezusa oraz w umiłowanie Jego Osoby i Jego orędzia zbawienia" - zakończył swój dokument Jan Paweł II. Ruch "Comunione e Liberazione" (Komunia i Wyzwolenie) powstał w 1954 r. z inicjatywy mediolańskiego kapłana Luigiego Giussaniego (ur. w 1922 r.). Pracował on m.in. jako nauczyciel religii w jednym z liceów w Mediolanie. Pierwowzorem ruchu były wspólnoty Młodzieży Uczniowskiej, zakładane również przez niego w ramach Włoskiej Akcji Katolickiej. Z tych grup do roku 1965 wyłonił się ruch uczniów i studentów, mający dawać żywe świadectwo o chrześcijaństwie w swoim otoczeniu. Obecną nazwę przyjął on na początku lat siedemdziesiątych. Głównym zadaniem "CeL" jest ukazywanie Chrystusa jako jedynej rzeczywistej odpowiedzi na wszelkie potrzeby i pragnienia ludzi w każdym czasie. Orędzie ruchu skierowane jest do każdego człowieka w każdym wieku i każdym środowisku. Jego charyzmat kładzie wielki nacisk na modlitwę i życie sakramentalne z jednej strony i na potrzebę współdziałania we wspólnocie z drugiej. Dużą rolę odgrywa też zaangażowanie charytatywne członków ruchu, toteż składają oni co miesiąc do wspólnego "koszyka" określoną przez siebie sumę, z których to wpłat powstaje wspólny fundusz, przeznaczony na pomoc dla ubogich i potrzebujących. W Polsce praktycznym przejawem tych działań jest np. Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom "Ut unum sint" w Świdnicy na Dolnym Śląsku.