Redemptorystów Plan Pastoralny

O. Sylwester Cabała CSsR/a.

publikacja 01.05.2004 16:58

W środę i czwartek (28-29 kwietnia), pod przewodnictwem O. Prowincjała Zdzisława Klafki, odbywał się w Toruniu Zjazd Przełożonych wspólnot i Proboszczów parafii Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

Brało w nim udział ok. 50 Redemptorystów z Polski oraz z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Austrii. Jego celem jest zapoznanie się z aktualną sytuacją poszczególnych wspólnot i parafii oraz wzajemne podzielenie się podejmowanymi inicjatywami misyjnymi i duszpasterskimi. Zjazd przełożonych i proboszczów jest też okazją do refleksji nad tym, jak skutecznie wcielać w życie Plan Pastoralny Prowincji uchwalony przez ostatnią Kapitułę Prowincjalną w lutym br. Podczas dyskusji uczestnicy przedstawili nowe przedsięwzięcia, które zgodnie z Planem Pastoralnym są podejmowane w odpowiedzi na aktualną sytuację społeczno-kulturową wiernych, jak: kursy dla bezrobotnych, banki pracy, korepetycje z języków obcych organizowane przy parafii, świetlice dla ubogich dzieci i młodzieży. Są to konkretne przykłady docierania do ludzi potrzebujących pomocy, którzy oprócz sprawowania sakramentów i słuchania Słowa Bożego chcą również otrzymywać pomoc i wzajemnie jej sobie udzielać w ramach istniejących wspólnot i grup religijnych oraz wspomnianych nowych inicjatyw. W dziedzinie inicjatyw misyjnych należy podkreślić, oprócz prowadzonych przez cały rok misji i rekolekcji parafialnych, trwającą obecnie szeroką akcję przygotowania poszczególnych parafii diecezji zamojsko-lubaczowskiej do peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (Redemptoryści przygotowują do tego szczególnego przeżycia duchowego 110 parafii w tej diecezji). Redemptoryści na nowo uświadomili sobie, że bez udziału ludzi świeckich i aktywizowania młodzieży nie jest możliwe współczesne duszpasterstwo parafialne i nadzwyczajne. Dlatego jednym z ważniejszych zagadnień zjazdu była troska o młodzież oraz współpracę z ludźmi świeckimi w parafiach prowadzonych przez Redemptorystów oraz poszukiwanie jeszcze innych nowych pomysłów duszpasterskich. Jako konkretne przykłady troski o młodzież należy wymienić: ogólnopolskie spotkania młodzieży redemptorystowskiej (najbliższe będzie w Tuchowie w dniach 20-23 lipca), udział w europejskim spotkaniu młodzieży i redemptorystów w Bonn od 14-19 sierpnia br. (odbywa się ono co 3 lata), kursy formacyjne dla liderów grup, kursy liturgiczne i turniej piłkarski dla ministrantów i lektorów (w tym roku 18-20 czerwca w Tuchowie), biuletyn informacyjny duszpasterstwa młodzieży i powołań. Po więcej szczegółów i informacji zapraszamy na stronę internetową: www.redemptor.pl/mlodziez czy też na oficjalną stronę Prowincji: www.redemptor.pl Przełożeni i proboszczowie zapoznali się też z przyjętymi podczas wspomnianej Kapituły Prowincjalnej „Normami i Dyrektywami”, zgodnie z którymi należy podejmować wszelkie formy współpracy ze świeckimi, zapraszając ich do uczestnictwa w duchowości redemptorystowskiej, udziału w pracach misyjno-rekolekcyjnych i duszpasterskich oraz w pewnych wymiarach życia wspólnotowego. W tym względzie najbardziej pilnym zadaniem jest wypracowanie programu formacji redemptorystów i świeckich do wzajemnej współpracy.

Więcej na następnej stronie

W gronie Przełożonych i Proboszczów wraz z przedstawicielami odpowiednich Komisji Prowincjalnych podjęta została również wstępna refleksja nad sposobem stworzenia „Dyrektorium Działalności Duszpasterskiej Parafii Redemptorystowskiej”, które winno zostać wypracowane w ciągu najbliższego roku. W ramach formacji liturgicznej uczestnicy zjazdu zapoznali się z niedawno wydanym „Nowym wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego” oraz zasadami związanymi z odnową nabożeństwa Nowenny Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści, skrót łaciński: CSsR) założył 9 listopada 1732 roku w Italii św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), w celu niesienia pomocy religijnej ludziom najbardziej zaniedbanym duchowo, a szczególnie ubogim. Charyzmatem redemptorystów, czyli szczególnym darem i jednocześnie zadaniem do wypełnienia, jest pójść za Chrystusem Odkupicielem i głosić ludziom Dobrą Nowinę o ich przeobfitym odkupieniu. Obecnie redemptoryści pracują w 77 krajach świata i liczą razem ok. 5600 ojców, braci i studentów. Rozwój redemptorystów w Europie wiąże się z osobą św. Klemensa Hofbauera (1751-1820), który przeszczepił Zgromadzenie na północ od Alp zakładając w 1787 roku pierwszą poza Italią placówkę w Warszawie, gdzie redemptoryści znani byli pod nazwą benonitów. Obecnie redemptoryści są jednym z największych zgromadzeń zakonnych w Polsce. Starają się gorliwie realizować swój charyzmat głoszenia Dobrej Nowiny ubogim, szczególnie przez głoszenie misji i rekolekcji, nie zaniedbując oczywiście innych potrzeb czy form duszpasterstwa, na które w dzisiejszym świecie istnieje zapotrzebowanie. Prowincja Warszawska jest najliczniejszą prowincją w Zgromadzeniu i ma w nim szczególne znaczenie, gdyż redemptoryści polscy prowadzą dzieła apostolskie (działalność misyjna, rekolekcyjna i parafialna, Radio Maryja, Wydawnictwo „Homo Dei”) nie tylko na terenie własnego kraju, ale także podejmują prace misyjne w wielu krajach świata. Polskich ojców, braci i studentów jest ok. 500. Blisko 150 spośród nich pracuje poza granicami kraju: w Brazylii, Boliwii, Argentynie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Kazachstanie, Burkina Faso (Afryka), a także w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Danii, Niemczech, Austrii, Włoszech. Dzisiaj Prowincja Warszawska liczy dwadzieścia dwa klasztory w Polsce, należą do niej także współbracia pracujący na terenach byłego ZSSR: w Grodnie, Porzeczu, Repli, Wołpie, Ejsmontach i Brzostowicy na Białorusi, w Truskawcu i Mościskach na Ukrainie, w Orenburgu, Orsku, Togliatti i Kemerowie w Rosji oraz w Pietropawłowsku i Uralsku w Kazachstanie. Redemptoryści są wszędzie tam, gdzie potrzebują ich ubodzy i opuszczeni.