Robert Schuman coraz bliżej chwały ołtarzy

KAI

publikacja 06.05.2004 06:44

Pod koniec maja zostanie zamknięty na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny francuskiego polityka Roberta Schumana (1886-1963). Z tej okazji 29 maja sprawowana będzie w katedrze w Metz uroczysta Msza św. Następnie akta zostaną przekazane do watykańskiej Kongregacji ds. Świętych. Diecezjalny proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1990 roku.

Robert Schuman jest jedną z najwybitniejszych postaci historii integracji europejskiej. Swemu pierwszemu przewodniczącemu w latach 1958-1960 Parlament Europejski przyznał honorowy tytuł "ojca Europy". Już 7 maja, z okazji Dnia Europy, zostanie otwarty dom Roberta Schumana w Scy-Chazelles koło Metzu. Dom, przejęty w 2000 roku przez Radę Generalną departamentu Mozeli, został wyremontowany i urządzony tak, jak za czasów życia Schumana. Kupił on ten dom w 1926 roku i mieszkał w nim aż do śmierci w 1963 r. W związku z jego ponownym otwarciem Mszę św. w Scy-Chazelles odprawi przewodniczący papieskiej Rady Kultury, francuski kardynał Paul Poupard.Robert Schuman urodził się 29 czerwca 1886 roku w Luksemburgu, w rodzinie pochodzącej z Lotaryngii. Do szkoły uczęszczał w niemieckim wówczas Metzu. Studiował prawo w Bonn, Monachium, Berlinie i Strasburgu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Po studiach osiedlił się w Metzu, gdzie prowadził praktykę prawniczą i działał jako świecki katolik. W czasie pierwszej wojny światowej znalazł się jako rezerwista w niemieckim batalionie pracy, do 1918 roku bowiem był obywatelem niemieckim. "Luksemburczyk z urodzenia, wykształcony w Niemczech, rzymski katolik z przekonania i Francuz z serca" - zwykł mawiać o sobie. Jako minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman przedstawił propozycję stworzenia pierwszej wspólnoty europejskiej, późniejszej Wspólnoty Węgla i Stali (tzw. Plan Schumana z 9 maja 1950 roku), uważany za kamień węgielny Unii Europejskiej. W 1951 roku, w niespełna rok po wystąpieniu Schumana, Niemcy, Francja, Włochy i kraje Beneluxu podpisały układ powołujący do życia Wspólnotę Węgla i Stali (Montanunion). Jej kontynuacją była założona w 1957 roku Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), która następnie przekształciła się we Wspólnotę Europejską, a w 1992 roku w Unię Europejską (UE). Jako gorliwy katolik prawie każdego ranka uczęszczał w Paryżu na Mszę świętą, co powodowało, że przeciwnicy zarzucali mu działanie według wskazówek Watykanu. Szef francuskich socjalistów Guy Mollet szydził np., że "trójka" Schuman - Adenauer - De Gasperi stanowi czołowe gremium politycznych legionów "Vaticformu" - katolickiej przeciwwagi dla komunistycznego "Kominformu", biura koordynującego politykę państw obozu sowieckiego. W bazylice sanktuarium maryjnym w Kevelaer już w 1970 roku upamiętniono Roberta Schumana jako "ojca Europy". Już wkrótce po jego śmierci zaczęto gromadzić materiały do procesu beatyfikacyjnego, który na szczeblu diecezjalnym otworzył biskup Metzu - Pierre Raffin. W czterech tomach zebrano ponad 750 dokumentów związanych z życiem i działalnością wielkiego Europejczyka. Dużą wagę do beatyfikacji Schumana przywiązuje osobiście Jan Paweł II. Papież wielokrotnie wskazywał na jego postać jako wzór chrześcijanina zaangażowanego w życie polityczne. - To trwały wzór dla wszystkich odpowiedzialnych za budowę Europy, powiedział o nim Ojciec Święty na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w październiku 1988 r. Do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego potrzeba jeszcze cudu za wstawiennictwem Schumana. Ale - jak twierdzą niektórzy jego czciciele - czyż nie jest już cudem fakt, że jego wizja zjednoczonej Europy, roztaczana w czasach "zimnej wojny" teraz mogła stać się faktem?