Niepełnosprawni w centrum Miłosierdzia Bożego

KAI

publikacja 28.05.2004 05:45

Niemal 3 tys. osób niepełnosprawnych z całej Polski, ich opiekunowie i duszpasterze wzięli udział w II Ogólnopolskiej Pielgrzymce Niepełnosprawnych do Łagiewnik. Pielgrzymi przywieźli wykonane przez siebie ornaty, stuły, obrazy, rzeźby, świece, naczynia ceramiczne i tkaniny.

Modlitwie przewodniczył kard. Franciszek Macharski. - To samo prawo miłości obowiązuje zdrowych i słabych, bo każdy ma szansę pomóc innym odnaleźć i Boga, i człowieka - zapewniał metropolita krakowski zgromadzonych w bazylice Miłosierdzia Bożego. Przekonywał przybyłych, że także oni potrafią kochać i że nawet z wózka inwalidzkiego czy nie będąc w pełni sprawnymi intelektualnie, mogą pomagać innym odnaleźć Boga i człowieka. Kardynał przypomniał spotkanie Jana Pawła II z chorymi i cierpiącymi, które odbyło się 25 lat temu w bazylice ojców franciszkanów w Krakowie. Przyznał, że kiedy słuchał jak Ojciec Święty dziękuje chorym za ich cierpienie i modlitwę, pomyślał, że dzięki niemu łatwiej uwierzyć, że Bóg jest miłością. We Mszy św. uczestniczyły osoby unieruchomione na wózkach inwalidzkich, niewidome, niesłyszące oraz upośledzone umysłowo. Niesłyszący mogli uczestniczyć w liturgii dzięki jej tłumaczeniu na język migowy. Upośledzeni umysłowo służyli przy ołtarzu a przedstawiciele wszystkich organizacji - warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, szkół specjalnych, stowarzyszeń i wspólnot - utworzyli barwną i długą procesję z darami. W ogólnopolskiej pielgrzymce niepełnosprawnych do sanktuarium Miłosierdzia Bożego uczestniczyły grupy z różnych stron kraju. Najwięcej kilometrów pokonali pielgrzymi z Legnicy, Wrocławia, Torunia i Aleksandrowa Kujawskiego. Po Mszy św. pielgrzymi wysłuchali koncertu zespołu muzycznego złożonego z podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej i obejrzeli spektakl teatralny przygotowany przez znaną aktorkę Annę Dymną i niepełnosprawnych artystów, którymi się ona opiekuje. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych organizowana jest przez Fundację św. Brata Alberta z Radwanowic i diecezjalne duszpasterstwo niepełnosprawnych w Krakowie. Odbywa się zawsze w ostatni czwartek maja.